Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Landerdahl (fp): Staten finansierar a-kassan

Fackförbunden i Sverige administrerar de allra flesta a-kassorna. För att vara medlem i en a-kassa behöver man inte vara medlem i facket. Att det är på det viset beror på att a-kassorna finansierats till cirka 90 procent av statsbidrag.

Annons

Resterande kostnader betalas av de avgifter som medlemmarna bidrar med. Efter den 1 februari 2007 ökades avgiftsfinansieringen genom att a-kassorna via medlemsavgifter betalar ytterligare 300 kronor per icke arbetslös medlem, vilket innebär att medlemsavgifterna höjs. Andelen skattemedel som åtgår för utbetalningarna minskar därmed.

Detta jämställer Mats Engström, ordförande Byggnads Mälardalen, den 7 juli med de granskningsavgifter som Byggnads tar ut av arbetsgivarna för såväl medlemmar som för icke medlemmar. Det är som att jämföra äpplen och päron. Byggnads granskningsarbete har inte beställts av icke medlemmarna och de har ingen nytta av denna.

Granskningsavgiften är en finansiering av Byggnads egen verksamhet och det går inte att utläsa av redovisningen att avgiften enbart går till granskningsarbete för medlemmarnas räkning. Avgiften och statsbidragen till a-kassan får enbart användas till a-kasseverksamhet och understöd till arbetslösa. Att så sker kontrolleras av en särskild statlig myndighet.

Alla a-kassemedlemmar har således nytta av såväl avgift som statsbidragen. Det finns därmed inget "case" för en advokat att driva i Europadomstolen.

A-kassan är en försäkring för omställning. En "ren" försäkring skulle det vara om egenavgiften utgjorde 100 procent av kassornas inkomster. Några sådana "raka rör" finns inte utan a-kassans kostnader betalas till övervägande del av skattemedel.

Alla är solidariskt med och betalar understödet till de arbetslösa till den del detta inte täckts av avgifter genom att skatten tas ut av 4,7 miljoner förvärvsarbetande. Men bara 3,7 miljoner är medlemmar i A-kassorna. De som inte är medlemmar är med och betalar för övrigas försäkring, men saknar rätt till ersättning från a-kassan.

Det är mot den bakgrunden som regeringen tillsatt en utredning att göra a-kassan obligatorisk. Tanken är att alla förvärvsarbetade skall omfattas av försäkringen. En viktig följdfråga blir då om det är korrekt att en sådan försäkring med obligatoriskt medlemskap och tvingande egenavgifter skall administreras av facken. I andra länder som till exempel Norge administreras a-kassan av den norska motsvarigheten till försäkringskassan.

Frågan om hur vi i solidaritetens namn säkerställer att alla förvärvsarbetande har en rätt till a-kassa men också har en skyldighet att bidra till finansieringen borde Byggnads och framförallt dess medlemmar bekymra sig om istället för att kritisera att a-kassemedlemmarnas egenavgifter ökar från 10 till cirka 15 procent av a-kassornas utgifter.Tycker Du Mats Engström att det är rätt att icke a-kassemedlemmar via skattsedeln betalar för dem som är medlemmar? Hur ser Du på lösningen att ha en obligatorisk a-kassa som helt administreras av staten via skatter? Hur ser Du på fackens roll som administratör av a-kassorna om medlemskapet görs obligatorisk?

Göran Landerdahl (fp)

Kommunfullmäktiges ordförande i Västerås.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons