Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Landstinget: Vården i Västmanland håller hög kvalitet

Annons

Rune Kaalhus framför i VLT den 24 april synpunkter på beslutet om journalsystem inom Landstinget Väst-manland och kvaliteten på sjukvården. Vi vill tydliggöra vårt ställningstagande och korrigera (i alla fall några av) de felaktigheter som framfördes. Till skillnad från Kaalhus anser vi att den västmanländska vården inom flera områden håller en mycket hög kvalitet.

De öppna jämförelser som genomförs årligen visar på goda resultat i den väst-manländska vården inom flera områden; bland annat inom cancervården, hjärtsjukvården och strokesjukvården. Landstinget Västmanland har en tarmcancerbehandling som är Sverigeledande, och står sig mycket bra internationellt.

Landstinget står inför stora utmaningar i en tid där vården kan göra allt mer för fler patienter, samtidigt som de ekonomiska resurserna inte ökar i motsvarande grad. Politiker och landstingsledning har ett ansvar för att se till att våra gemensamma resurser används så effektivt som möjligt. För oss är det inte väsentligt vilka enskilda IT-system som används i vården. Däremot är vi angelägna om att minimera kostnader som inte ger en bättre vård för patienterna. Ett sätt är att minska kostnader inom IT.

Det gör vi genom att:

Ÿ minimera drift- och utvecklingskostnader då vi tillhandahåller ett system för elektronisk journal i stället för två.

Ÿ öka samarbetet på nationell nivå för att hitta lösningar för olika IT-tjänster inom hälso- och sjukvården.

Landstinget kan inte tvinga privata vårdgivare att byta system. Däremot behöver man uppfylla vissa baskrav för att kunna ha avtal med landstinget, bland annat anslutning till nationella tjänster. Vi är övertygade om att en majoritet av de privata vårdgivarna kommer se fördelarna med att verka i samma system inom ett avgränsat geografiskt område. Det kan mycket väl visa sig vara en konkurrensfördel – vilken patient skulle inte vilja att redan vid besöket på vårdcentralen få en tid på den specialist-mottagning familjeläkaren valde att remittera till?

Vårt huvudsyfte är att möta medborgarnas krav på ökad service/delaktighet i vården och att bedriva en patientsäker och kostnadseffektiv vård. I denna ambition är vi överens om och, som Kaalhus uttrycker det, envisa.

Denise Norström

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons