Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Landstinget: Vårt syfte är att säkra en patientsäker vård

Inledningsvis vill vi klargöra att granskning av sjukvårdsverksamhet, som landstinget beställer/upphandlar och finansierar med västmanlänningarnas skattepengar, är en angelägen uppgift som kommer att få ökat fokus framöver.

Annons
Sjukgymnastik. En enskild patient kan, enligt debattörerna, genomföra flera aktiviteter vid samma behandlingstillfälle.foto: scanpix

Den aktuella granskningen av landstingets avtalsreglerade sjukgymnastikverksamhet hade tre huvudsyften. Vi granskade att de sjukgymnastbehandlingar vi betalar för har det innehåll och bedrivs med den kompetens som lagstiftningen och våra avtal kräver. Vi granskade också att den vård som ges dokumenteras i enlighet med vad patient-säkerhetslagstiftningen kräver. För det tredje syftade granskningen till att skapa ett lärande för framtiden, som ger stöd till länets sjukgymnaster i deras utvecklings- och förbättringsarbete.

Den 19 juni bjöd vi in länets privata sjukgymnaster för att gå igenom resultatet av vår granskning. Det blev en bra diskussion där många positiva röster lyftes för det ökade lärande och erfarenhetsutbyte som kommit ut av granskningen. Tyvärr var ingen företrädare från Levad med på detta möte.

Det ska noteras att vi granskat 11 av länets drygt 60 sjukgymnastetableringar, och av dessa var två helt utan anmärkning. Mot åtta av de granskade sjukgymnasterna har vi nu krav på återbetalning av skattemedel därför att de har brustit mot krav på journaldokumentation, de har dubbelfakturerat och de har tagit in så kallade gråvikarier (ej i förväg godkända vikarier). För Levad fysioterapi berör kraven dubbelfakturering och gråvikarier.

Krav gällande dubbelfakturering och gråvikarier är inget som landstingetstjänstemän har hittat på. Inte heller ägnar vi oss åt hemsnickrad lagtolkning. Det är klart reglerat i lagstiftningen att man bara kan fakturera en besöksersättning för samtliga åtgärder vid ett behandlingstillfälle. Detta hindrar inte den enskilde patienten från att ha olika aktiviteter vid samma tillfälle, och det hindrar inte att sjukgymnasten, om man kommer överens med patienten, kan ta betalt av patienten för olika aktiviteter. Men det är inte möjligt att fakturera landstinget för mer än en behandlingsinsats. Dubbelfakturering är också något som är unikt på Levad bland de elva enheter vi har granskat.

Kravet på att godkänna vikarier i förväg är baserat på att lagstiftningen är mycket tydlig med vilka skäl den ordinarie sjukgymnasten måste redovisa för att ta in vikarier. Det är inte minst viktigt att säkra att dessa har kompetens och erfarenhet som är likvärdig med ordinarie sjukgymnasts, för att kunna erbjuda samma behandlingskvalitet. Denna rutin har funnits i landstinget i cirka 15 år och även tillämpats av Levad tidigare.

Birthe Vogelius hävdar i sin debattartikel att landstingets och lagstiftningens regelverk skulle vara ett hinder för att bedriva modern, effektiv och patientsäker sjukgymnastik. Vi delar inte på något sätt denna uppfattning, och på mötet med 27 av länets privata sjukgymnaster framkom inte på något sätt denna ståndpunkt. Tvärtom så pekar granskningen och vår diskussion den 19 juni på att sjuk-gymnaster — och säkert även andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården — behöver ökad kunskap och bättre stöd i utvecklingen. Inte minst för att lagstiftningen kring exempelvis patientsäkerhet relativt nyligen har skärpts väsentligt.

Med de positiva erfarenheter vi nu har fått och med de utmärkta synpunkter som framkom på mötet den 19 juni, så kommer landstinget att med kraft kunna fortsätta att bedriva ett systematiskt granskningsarbete av olika utförare av sjukvård. Allt i syfte att säkra att västmanlänningar får en patientsäker vård och valuta för sina skattepengar, samt i syfte att stödja en utveckling mot en positiv relation mellan beställare och utförare av sjukvård i Västmanland.

Slutligen vill vi påpeka att landstingets rapport är helt avidentifierad, ingen enskild sjukgymnast pekas ut. Underlagen för de ekonomiska krav vi ställer är dock offentliga och media har begärt ut och offentliggjort berörda utförare.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons