Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Landstingsmajoriteten: Det blir ingen skattesänkning 2010

Annons

Det är en tid av oro och osäkerhet. Börskurserna rasar, kreditåtstramning, tal om recession, nedskrivningar av prognoser och kraftigt ökad arbetslöshet. Kort uttryckt: det ser inte bra ut för Sverige.

Vi tycker därför det är angeläget att informera västmanlänningarna, patienterna och personalen hur landstingsmajoriteten ser på Landstinget Västmanlands ekonomiska situation.

När vi tillträdde hösten 2006, var vår första uppgift att städa upp i landstingets ekonomi, skapa förutsättningar för att klara de stora investeringar som landstinget stod inför och ta hand om effekterna av att Heby kommun lämnade landstinget.

Efter två års ansvar för landstingets verksamhet kan vi konstatera att vi har samlat i landstingets lador för att möta de utmaningar som vi står inför. Några exempel:

1. Landstinget har inga lån.

2. Likviditeten är rekordstark - den 21 november 2008 hade landstinget 612 125 434 kronor i sin kassa - det är all time high.

3. Prognoserna visar att landstingets bokslut för 2008 blir bra. Det prognostiserade överskottet uppgår till 115 miljoner kronor. Det är bättre än budget.

Trots att landstingets befolkning minskade med fem procent för två år sedan genom att Heby flyttade över till Uppsala, har driftramarna för hälso- och sjukvården räknats upp varje år.

Den första åtgärden som vidtogs av den nya majoriteten var att höja skatten med 52 öre. Ett smärtsamt men nödvändigt beslut som genomfördes trots att socialdemokraterna motsatte sig skattehöjningen. Vår åtgärd innebar att landstinget under 2007 tog in 200 miljoner kronor mer jämfört med 2006 och 2008 gav skattehöjningen efter nedjustering 145 miljoner extra. 2009 ger den kvarvarande skattehöjningen på 22 öre 85 miljoner extra. Det innebär att landstinget under perioden dragit in 430 miljoner kronor utöver den ökning av skatteintäkterna som konjunkturen gett. Därutöver har det pågått ett omfattande vardagsrationaliserande i landstingets alla verksamheter.

När landstingsskatten höjdes var målet att skattenivån skulle återställas under perioden. I det pågående arbetet med 2010 års budget har vi kommit fram till att kvarvarande 22 öre inte kan återställas. Det blir ingen skattesänkning 2010.

Åtgärden är nödvändig för att prognoserna visar att ökningstakten av skatteintäkterna minskar på grund av den ekonomiska krisen, utfallet av lönerörelsen samt effekterna av de stora investeringarna bland annat i en ny vårdbyggnad i Västerås med ökade driftkostnader som följd.

Det kommer nu en tuff tid. Vi kan inte luta oss tillbaka och lugnt konstatera att Landstinget Västmanland i jämförelse med många andra landsting har en starkare ekonomisk situation (plats 5 i landet) - effektiviserings- och rationaliseringsarbete måste vara ett ständigt pågående arbete.

Tomas Högström, m

Torsten Källberg, fp

Birgitta Andersson, c

Ingvar Nordén, kd

Barbro Norström, sjvU

Thomas Wihman, mp

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons