Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Landstingsmajoriteten: Mer tillgänglig vård

Våra partier, som tillsammans styr och leder Landstinget Västmanland, har som mål att vården i Västmanland ska vara bland den bästa i Sverige. Det har vi jobbat för sedan vi fick väljarnas mandat i valet 2006.

Annons
Kortare tid. Landstingsmajoriteten vill göra det lättare att hitta fram till vården.Foto: Niklas Holm

I slutet av november skrev också VLT på nyhetsplats om att specialistvården i Västmanland är i nationell toppklass. Den sjukvård som erbjuds i länet har mycket god kvalitet på många viktiga områden, exempelvis stroke och hjärtsjukvård.

När det gäller tillgängligheten till primärvården får dock landstinget ännu inte de höga betyg som vi vill se. Vi anser att landstinget ska erbjuda en bra vård som är tillgänglig, nära och trygg. Dit hör korta väntetider i primärvården. För att stärka invånarnas tillgång till närsjukvården i Västmanland har vi genomfört flera reformer och ytter-ligare förbättringar är på väg.

Vi har infört Vårdval Västmanland. Vårdvalet sätter dig i centrum och ger dig valfrihet genom att du kan lista dig hos den vårdcentral du önskar. Är du inte nöjd med den kan du byta till någon av de övriga familjeläkarenheterna som finns i länet. För att ge dig olika alternativ finns vårdcentraler som drivs av landstinget och som drivs privat. Oavsett driftsform finansieras vården solidariskt via landstingsskatten av oss alla tillsammans. Det är dock dina val som styr hur resurserna ska fördelas mellan vårdgivarna. Pengarna följer dig. Privata och offentliga vårdgivare behandlas lika.

Vi har anslutit Landstinget Västmanland till det nationella telefonnumret för sjukvårdsupplysning, 1177. Det innebär att du har tillgång till en kvalitetssäkrad hälso- och sjukvårdsupplysning dygnet runt. En effekt är ökad patientsäkerhet genom enhetliga och kvalitetssäkrade råd. Ett annat resultat är förbättrad telefontillgänglighet till familjeläkarmottagningarna.

Vi har förenklat möjligheten att vid behov besöka sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor. Det remisstvång som tidigare fanns har tagits bort. Snabb rehabilitering kan nu erbjudas utan byråkratiskt krångel.

Även om vi har genomfört ett flertal av våra vallöften från 2006 om att förbättra primärvården finns det behov av ytterligare åtgärder.

Vi vill utveckla närsjukvården genom att stärka kopplingen mellan människors olika vårdbehov och den vårdpeng familjeläkarmottagningarna får. En vårdcentral som har många patienter med stort vårdbehov kommer att få höjd ersättning från landstinget. Med denna ersättningsmodell styr vi resurserna dit de behövs mest.

Vi vill göra det lättare att komma i kontakt med familjeläkarmottagningarna. Inte minst vill vi förbättra telefontillgängligheten. De mottagningar som inte besvarar minst 95 procent av alla inkommande samtal kommer att få avdrag på sin ekonomiska ersättning.

Vi vill stärka patientens möjlighet att, i enlighet med vårdgarantin, få besökstid inom högst sju dagar efter en medicinsk bedömning. Även här kommer vi att använda ekonomiska styrmedel för att nå vårt mål. Är andelen som får komma på läkarbesök inom en vecka lägre än 95 procent kommer ersättningen att minska. Detta gäller varje månad som målet inte uppnås.

Landstinget måste ständigt utvecklas för att erbjuda en bra vård som är tillgänglig, nära och trygg. För oss är det viktigt att fokus i förändringsarbetet ligger på att ytterligare stärka invånarnas valfrihet och tillgänglighet i vården.

Torsten Källberg (FP)

Birgitta Andersson (C)

Ingvar Nordén (KD)

Barbro Norström (SjvU)

Thomas Wihman (MP)

Tomas Högström (M)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons