Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Landstingsoppositionen: Bilda gemensamt sjukvårdsområde

Annons

Tiden är mogen för att bilda ett gemensamt sjukvårdsområde mellan Norra Västmanland och Södra Dalarna. Det behövs en långsiktig och hållbar lösning för sjukvården i norra

delen av Västmanland, och det ska naturligtvis vara en lösning där även Södra Dalarna blir vinnare.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet

i Västmanland förlorade stort i landstings-valet i norra länsdelen. Vi misslyckades med att skapa en väl fungerande närsjukvård

i Fagersta i samband med omstruktureringen av länssjukvården 2003.

Sedan valet 2006 har vi valt att hålla låg profil när det gäller norra länsdelen, väl medvetna om våra egna tillkortakommanden.

Den moderatledda majoriteten, inklusive sjukvårdspartiet, lovade stort: det skulle bli fasta familjeläkare, nattöppen akut och

specialistläkare till Fagersta.

Några fler fasta familjeläkare har det inte blivit, snarare tvärtom. Någon nattöppen akut har det inte heller blivit. Istället har den kvällsöppna jouren dragits ner.

Bergslagssjukhuset har dock sedan ett par månader tillbaka fått tillgång till enstaka, men välbehövliga specialister som har viss mottagningsverksamhet i Fagersta. Det största problemet kvarstår dock: bristen på fasta familjeläkare.

Det vi har sett mest av är dyra, inhyrda konsulter och chefsbyten. Det senaste som majoriteten i Västmanland tänker ta till är att lägga ut hela Bergslagssjukhuset på ett privat bolag. Det är desperat och dåligt. Här behövs samarbete och samverkan - inte att verksamheten slås sönder och splittras.

Vi menar att framtiden för sjukvården

både i Norra Västmanland och Södra Dalarna ligger i ett gemensamt sjukvårdsområde.

De båda landstingen ska på lika villkor och med ömsesidig tillit gå in i ett gemensamt åtagande. Det handlar om att skapa något nytt tillsammans, inte om tillfälliga avtal där gränserna fortfarande sätter käppar i hjulet för människors bästa.

Fagersta- och Norbergsborna behöver en medicinakut inom rimligt avstånd. Den finns i Avesta. Avesta lasarett behöver ett större befolkningsunderlag för att trygga sin framtid och fortlevnad. Det finns i norra Västmanland.

För arbetspendlare från Dalarna skulle det vara enklare om de fick lista sig på vård-

centralen i Fagersta eller Norberg, liksom det skulle göra livet enklare för vissa västmanlänningar om de fick ha sin familjeläkare

i Avesta.

Området Norra Västmanland - Södra

Dalarna har redan idag mycket gemensamt. Det är en gemensam arbetsmarknadsregion, det har gemensam räddningstjänst, sam-

verkansnämnd för miljö- och bygg, gemensam lönenämnd med mera.

Genom att samarbeta blir invånarna på båda sidor länsgränsen vinnare.

Avesta lasarett har i dag en betydligt

bredare och mer omfattande verksamhet än Bergslagssjukhuset. Därför är den gamla dragkampen sjukhusen emellan ett över-

spelat kapitel.

Vi tror att ett gemensamt sjukvårds-

område kan göra det lättare att rekrytera

personal även till Fagersta.

Avesta lasarett har en väl utbyggd internmedicin och geriatrik. I dagsläget finns fyra geriatriker knutna till lasarettet. De ansvarar i dag även för läkarmedverkan på kommunernas äldreboenden i Avesta och Hede-

mora. Det är unikt i svensk sjukvård idag. Det skulle vara fantastiskt om även Fagerstas och Norbergs äldre skulle kunna få del av den kunskapen.

Tillsammans med Landstinget Dalarna och i samförstånd med kommunerna vill vi

arbeta för att bilda ett gemensamt sjukvårdsområde. En samverkan som håller för lång tid oavsett vad som händer med framtida

regioner. Vi ser bara möjligheter. Eventuella problem är till för att lösas.

Denise Bergström (s)

oppositionsråd

Juha Rundgren (v)

oppositionsråd

Landstinget Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons