Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Länet vinner på en ny tågsatsning

Annons
längre  väg. Skulle tåg till Uppsala via Enköping i stället för via Sala locka fler resenärer?Foto: VLT:s arkiv

Miljöpartiet har länge arbetat för en återuppbyggd järnväg mellan Enköping och Uppsala, den så kallade Aroslänken. Få, om någon, busslinje mellan två städer i Sverige har så stor trafikvolym som sträckan Enköping- Uppsala.

Utöver det skulle en Aroslänk också skapa bättre järnvägsförbindelse mellan Västerås och Uppsala. Därav länkens namn.

Även om det är möjligt att via Sala åka tåg mellan städerna, är omvägen så tidskrävande att förbindelsen inte riktigt ses som ett alternativ av flertalet pendlare.

Att Enköping och Uppsala kommun har Aroslänken i sina respektive översikts-planer är förstås ett första och nödvändigt steg. I Uppsala län finns också bred politisk samsyn om frågans vikt.

Tyvärr har inte den politiska samsynen i Uppsala län medfört att regeringen prioriterat sträckan i den Nationella planen för åren fram till 2020. Ett förverkligande av Aroslänken tycks alltså ligga långt i framtiden.

En svårighet för Uppsala län har varit att argumentationen kring att nyttan med järnväg mellan Enköping och Uppsala är inte enbart lokal inte riktigt har backats upp av företrädare för Västmanland. Istället har till och med framförts önskemål om järnvägsdragning Enköping-Arlanda, utan att gå via Uppsala.

Att många i Västerås ser Arlanda som ett viktigare slutmål än Uppsala för tågresan är inte märkligt i sig. Men att från Västerås nå Arlanda via Uppsala är en fullt attraktiv lösning; men hur många Enköpingsbor skulle ta tåget till Uppsala om det gick via Arlanda, med de 10-15 minuters längre restid det skulle innebära?

Risken att en sådan järnvägsdragning enbart marginellt skulle leda till att de som idag reser med buss eller bil mellan Enköping och Uppsala väljer att gå över till tåg är uppenbar.

Att just styra över trafik från väg till järnväg är det viktigaste argumentet för att öka anslagen till järnvägsinvesteringar. Målsättningen att nå en klimat-neutral transportsektor kan enbart uppnås med ökad andel spårtrafik.

Visst kommer vi att ha biltrafik även i framtiden, och rimligtvis med biobränslen eller eldrift som dominerande drivmedel. Men dagens massbilism är oförenlig med ett klimatneutralt samhälle.

Eldriven spårtrafik är både miljömässigt överlägsen och oerhört mycket mer energieffektiv än biltrafik. Att få fler att oftare ställa bilen och istället ta tåget borde därför vara av högsta prioritet.

Att regeringen, med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) i spetsen, i det framlagda förslaget till Nationell plan fortsätter att underfinansiera järnvägs-investeringarna är därför oerhört problematiskt. Alliansregeringen väljer tyvärr att låta Förbifart Stockholm sluka resurser som borde användas till järnväg.

Några exakta beräkningar för Aroslänken finns inte än, men erfarenheter från de senaste årens järnvägsdragningar indikerar att runt fem 5 miljarder kronor är en sannolik nivå, inklusive nya stationer.

Miljöpartiet räknar med att efter valet 2014 för första gången ta plats i Sveriges regering. En av Miljö- partiets viktigaste frågor i den regeringsbildningen blir att öka anslagen till Trafikverket för att både rusta befintlig järnväg och bygga ny.

Men för att Aroslänken ska komma med i framtida järnvägsplaner är nog en förutsättning att frågan lyfts tydligt inte bara från Uppsala län, men också från Västmanland!

Niclas Malmberg (MP) riksdagskandidat Uppsala

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons