Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Långt kvar till jämställdhet i Västerås

Under SKL-projektet Hållbar jämställdhet har Västerås stad jobbat aktivt med jämställdhet på olika nivåer.

Annons

Syftet med arbetet har varit att med ny kunskap skapa medvetenhet och en gemensam värdegrund, så att invånarna ges tjänster och bemötande på lika villkor. Desto mer staden har jobbat med jämställdhet visas det att vi är på rätt väg, men samtidigt att vi har ett stort arbete kvar att göra.

Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden och tekniska nämnden är två exempel på nämnder som har jobbat med Hållbar jämställdhet:

I kultur, -idrotts och fritidsnämnden har man bland annat kartlagt fritidsaktiviteter utifrån kön. Dessutom har nämnden jobbat med att presentera sin budget utifrån ett jämställdhetsperspektiv, bland annat med hjälp av könsuppdelad statistik.

Utifrån nämndens arbete beslutade fullmäktige att Västerås stads budget för 2015 ska ha ett jämställdhetsperspektiv och arbeta med genusbudgetering. Genusbudgetering är ett stort steg för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar eftersom resursfördelningen mellan könen synliggörs.

I tekniska nämnden har fokus varit jämställdhet i trafikplanineringen. Det handlar både om trygghetsfaktorer som belysning och nattbussar, men också analyser kring vem deltar i samråden, vems idéer får bärkraft och också vilka gynnas av stadens investeringar.

Tekniska nämndens undersökningar visar att män åker mer bil än kvinnor. Om män skulle resa på samma sätt som kvinnor skulle ytanspråken för både trafik i rörelse och parkerade fordon minska med 16 %. I Västerås skulle det innebära 51 stycken kvarteret Igor och 80 stycken Stora torget och Bondtorget.

Av så väl miljömässiga som jämställdhets skäl prioriterar nämnden gång, cykel och kollektivtrafik före biltrafiken.

På initiativ av oss rödgröna har statistik sammanställts som visar hur jämställdheten ser ut i Västerås i skriften, Utbildning, arbete, lön och pension i ett jämställdhetsperspektiv – så här ser det ut i Västerås.

Statistiken är dessvärre ingen trevlig läsning. Vi ser bland annat att kvinnor i större omfång är deltidsarbetslösa eller jobbar timmar. Kvinnor utför fem timmar mer obetalt arbete per vecka än män. Män tjänar mer pengar än kvinnor, medelinkomsten skiljer nämligen sig med 6 830 kronor per månad och 82 000 kronor per år.

Kvinnor tar dessutom ut en betydligt större del av föräldrapenningen, 77 % kvinnor och 23 % män. Och fördelningen av tillfällig föräldrapenning skiljer sig inte heller från detta. Arbete, lön och föräldrapenning är bara ett par exempel från broschyren. Men statistiken är tydlig, kvinnor och män har långt ifrån jämställda villkor i Västerås.

Fullmäktige har nu antagit en jämställdhetspolicy för Västerås stad. Vår ambition är att policyn ska ligga till grund för att bryta upp könsstereotypa mönster och ge kvinnor och män, flickor och pojkar lika stor makt att utforma sitt egna liv. Vi tror på förändring, men vi politiker måste ta vårt ansvar för att Västerås ska vara en jämställd kommun att leva i.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons