Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lär om järnväg av Schweiz och USA

Annons
Järnvägskris. Krävs en kommission för att hindra att den svenska järnvägen kraschar?Foto: VLT:s arkiv

En kriskommission med extraordinära befogen-heter krävs nu för att rädda vår järnväg och regeringens historiska järnvägssatsning. Att låta gamla Vägverket svälja lillebror Banverket 2010 och årligen anslå 40–50 skattemiljarder till nya kolossen Trafikverket har bara förvärrat tågkrisen.

Den är tecken på en omöjlig uppbyggnad av järnvägssektorn. De senaste 25 åren har präglats av politisk ”lekstuga” med total uppsplittring av gamla SJ och en misslyckad avmonopolisering av järnvägsmarknaden.

För att få en fungerande marknad med flera tåg-operatörer måste järn-vägen ha stor kapacitet med modern infrastruktur och vara lika driftsäker som vägarna oavsett väder och vind. En utopi i dagsläget.

Men järnvägen i länder som Schweiz och USA visar vad som kan göras. En analys av Sveriges järnväg och dagens kris utifrån vår yrkeserfarenhet ger följande:

Den kraftiga omorganisationen vid bildandet av Trafikverket innebar att mycket kompetens försvann. Så fräschades de gamla verkens utrednings- modell upp och döptes om till ”åtgärdsvalsstudier”.

En kapacitetsutredning gjordes också för att motivera ökad vägtrafik, flyg och sjöfart, trots klimatkris och hotande oljebrist. Trafikverket använder nu ekonomiska styrmedel som ökade banavgifter för att begränsa tågtrafiken. Dessutom utvecklar verket elvägar så de långväga lastbilarna kan öka på bekostnad av godstågen. Trafikverket stoppar också tågtrafiken flera dygn när det blåser, snöar och regnar medan vägtrafiken fungerar. Så stänger man misskötta regionala banor eller paniksänker tågens hastighet och besöker företag för att få dem att gå över från tågfrakt till lastbil.

Järnvägssystemet har brutits sönder och fel bannedläggningar gjorts under mer än 50 år. Nu är det dags för bannedläggningar igen med hjälp av hårt vinklade långtidsplaner och åtgärdsvalsstudier.

Fragmentariseringen, byråkratiseringen och den självförstörande organisationen av järnvägen fortsätter. Järnvägen har också underminerats genom sporadisk felavhjälpning i stället för nödvändigt förebyggande banunderhåll.

Staten har bildat separata vinstdrivande företag av olika servicefunktioner till tågtrafiken och ett ”supervägverk” som alla överordnats tågtrafiken. Då hindras rationell drift och utveckling av järnvägen som kan liknas vid en komplicerad tillverkningsindustri som måste hållas samman för att fungera.

Staten har ”avreglerat” järnvägsmarknaden så att man fått både vilda västerndrift, sovjetisk planhushållningsbyråkrati och mindre ”verkstad” för pengarna. Fel organisation och ekonomistyrning ihop med att företag och verk tillåtits köra konkurrensbegränsning när järnvägsverksamhet överlåtits har gett allvarliga problem genom skrotning av användbara lok, vagnar, snöröjningsmateriel inklusive runt 20 snöröjningslok, reservdelar, räls och slipers.

Staten har ”satsat” miljarder på att lägga ned och riva banor, triangelspår och mötesspår, vilket minskat järnvägens kapacitet och gett ett stelt och störningskänsligt trafiksystem. Det har ihop med ofta misskötta tåg och otillräcklig redundans i tekniska hjälpsystem gett inställda och försenade tåg, vilket blir dyrt för resenärerna, näringslivet och samhället.

Trafikverket har för begränsat ansvarsområde och kompetens för att kunna restaurera järnvägssystemet. En kriskommission med extraordinära befogenheter som kan koncentrera sig på alla järnvägens problem krävs.

Regeringen bör bland annat kalla in experter från fungerande ”järnvägs-länder” för att klara en nödvändig omstrukturering av hela järnvägssystemet.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons