Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lärare: Skolorna i Västerås måste få tydligare ledning

I en för övrigt bra artikel om förändringarna på Wenströmska gymnasiet blev det lite fel, då jag aldrig har sagt att "det går att göra stora effektiviseringar" på skolan.

Annons

När det gäller mina lärarkollegor varken kan eller vill jag yttra mig om de behöver "effektivisera "sin undervisning. Däremot har lärarens kringarbete genom besparingsåtgärder drivits till ineffektivitet.

Men om vi skall prata effektiviseringar måste vi lyfta blicken högre upp, där ett tungt och kostsamt lock vilar över verksamheten i form av Proaros. Det skrevs mycket om hur mycket mer Wenströmska fick betala när IT-verksamheten skulle samlas under Konsult och service. Övergången medförde så stora problem att skolan fick viss kompensation, men fortfarande har skolan höga kostnader.

Stelbentheten inom organisationen ledde även till försämringar ur pedagogisk synpunkt. Införandet av Ip-telefonin gav också högre kostnader för Wenströmska. Det senaste är central upphandling av skolmåltiderna, vilket gav Wenströmska en kostnadsfördyring med 1,4 miljoner kronor, vilket motsvarar kostnaderna för drygt 2000 undervisningstimmar. Med en lätt travestering kan man säga att det som är bra för Proaros är dåligt för Wenströmska.

Hur många undervisningstimmar kostade det att producera broschyren Kompetensutveckling i den moderna kunskapsorganisationen? Den gick direkt till papperskorgen med en fnysning, vilket visar att Proaros befinner sig långt från verkligheten och dess behov.

Det finns fler kostnader att ifrågasätta men en annan allvarlig fråga är den oerhörda arbetsbelastning som drabbar våra rektorer, vilket återspeglas vid nyrekrytering till dessa tjänster. Västerås får runt fyra ansökningar när man utlyser en rektorstjänst medan kommuner runt omkring får 20-70 ansökningar. Vad beror detta på? Ja, dessvärre anses Proaros vara svaret även på denna fråga. Våra rektorers scheman är fullbokade med möten, varav de i Proaros regi svarar för en ansenlig del. Elevvården blir allt tyngre och till sist blir det inte mycket tid kvar till utvecklingsarbete.

I omkringliggande kommuner anses rektorerna mer nöjda med stöd och resurser och därför utreds nu om rektorerna i Västerås har en för hög belastning. Svaret kommer under våren.

Det finns många andra exempel på att Proaros inte har haft förmåga att leda utvecklingen av skolverksamheten i Västerås, men jag skall bara nämna ett. Nu först diskuteras de allt sämre mattekunskaperna hos Västerås grundskoleelever, något som gymnasieskolorna har klagat över under flera år utan att få respons.

Idag finns det för lite samordning mellan de olika skolstadierna, från förskolan till och med gymnasiet. Skolan i Västerås måste därför få en övergripande och tydligare ledning som ligger närmare verksamheten och har kunskap om den. Om detta skall ske genom att Proaros delas eller om någon annan organisationsform är mer lämplig förutsätter en grundlig analys, men den får inte ta för lång tid!

Birgitta Carlstedt

lärare

Wenströmska gymnasiet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons