Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lärarförbund och elevråd: Svart skolbild leder till fel åtgärder

Skolan står ständigt på dagordningen. Mycket i skolan är bra. Svenska elever tillhör i många ämnen de allra bästa i världen och det finns en grundläggande tillit mellan elever och lärare.

Annons

Trots detta vet vi att det finns problem i skolan och de måste rättas till.

Lärarförbundet, Sveriges elevråd (SVEA) och Lärarförbundets skolledarförening har nyligen presenterat två helt färska undersökningar som visar hur negativt skolan beskrivs av bland andra medier och politiker - en bild som många lärare och elever inte känner igen sig i.

Problemet med detta är att det inte blir skolans verkliga utmaningar som fokuseras. Debatten om skolan har under senare år ofta varit onyanserad - i många fall rent felaktig. Denna svartmålning av skolan har pågått i mer än tio år. Skolminister Jan Björklund och många ledarskribenter är viktiga pådrivare av denna orättvisande bild av svensk skola.

Den första undersökning som våra organisationer genomfört visar att 75 procent av alla artiklar i de studerade tidningarna under valåret 2006 var negativa. Under åren 1999 till 2003 var 38 procent negativa (undersökning gjord av KK-stiftelsen). Riksmediers svartmålning av skolan är betydligt kraftigare än lokalmediernas. Denna svartmålning har knappast stöd av oberoende undersökningar. Tvärtom visar den internationella Pisa-studien att svenska elevers resultat var de samma 2003 som år 2000, och Skolverkets stora attitydundersökning visar att tilliten mellan elever och lärare ökat kraftigt under 2000-talet.

Vår andra undersökning handlar om hur skolan och den bild som förmedlas upplevs av dem som arbetar i skolan. Hela 78 procent av Lärarförbundets lokala företrädare anser att bilden är orättvisande eller mycket orättvisande. Av 192 lokalavdelningar runt om i landet svarar 139 (72 procent) att de anser att skolministerns bild av skolan är orättvisande eller mycket orättvisande.

Det är därför vi känner oss tvingade att recensera skolministerns medieburna politik och mana de andra regeringspartierna att komma ut på banan. Den politik som skolminister Jan Björklund är i färd att genomdriva innebär bland annat sänkta krav i gymnasieskolan, kvarsittning, rätt att beslagta mobiler och andra disciplinära åtgärder.

Genom snabba lagändringar försöker ministern visa handlingskraft.

Denna politik har krävt en på förhand uppgjord kriskonstruktionen som slår fast att vardagen i svensk skola präglas av stök och bråk, att eleverna inte lär sig någonting och att lärare är maktlösa och passiva. Oroande är om socialdemokraterna i omvärderingen av sin skolpolitik sväljer denna beskrivning med hull och hår.

När lärarna anger vilka åtgärder de tycker är viktigast för att lösa skolans verkliga problem - att fler elever ska nå målen - ger de framförallt tre svar:

* 93 procent vill ha extra resurser för den elev som behöver extra stöd

* 86 procent anser att det är mycket viktigt att andelen utbildade lärare ökar

* 83 procent anser att det är mycket viktigt att skapa mindre grupper

Lärare anser också att det är viktigt med en likvärdig skola och att eleverna har ett stort inflytande över både skolvardagen och undervisningens innehåll. Inga av alla Jan Björklunds förslag om "ordning och reda" efterlyses i någon nämnvärd utsträckning. Vår slutsats är att skolministen lanserar fel lösningar på fel problem.

Därför vill vi uppmana de övriga regeringspartierna att sluta dansa efter den pipa som leder dem åt fel håll. Den uppmaningen gäller också socialdemokraterna. Lyssna på oss som finns i skolan och de åtgärder vi vill se. Då kan vi äntligen ta itu med skolans verkliga problem.

Eva-Lis Preisz

Ordförande Lärarförbundet

Josephine Bladh

Ordförande Sveriges elevråd Svea

Ane Engqvist

Ordförande Lärarförbundets skolledarförening

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons