Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lärarförbundet: Sätt fokus på rätt insatser

Annons

Alla elever har rätt att nå kunskapsmålen i skolan. Alla elever har rätt att få det stöd de behöver för att kunna nå målen. Alla lärare borde har rätt att ordinera det stöd som varje elev behöver. Så är det inte i dag.

Skolverket har kommit med en rapport som visar att många elever som i dag får särskilt stöd inte får ett stöd som är anpassat efter deras behov. I stället är stödet snarare anpassat efter de ekonomiska förutsättningar som råkar finnas. Detta är en ekvation som inte går ihop och som leder till att eleverna drabbas. Extra hårt drabbas de elever som är i allra störst behov av särskilt stöd.

I Skolverkets rapport framkommer också att bedömningen av elevers behov av stöd är för snäv. Problemen söks för ofta hos den enskilde eleven utan att en analys görs av elevens totala skol- och studiesituation.

För att öka förutsättningarna för alla elever att nå de uppsatta målen krävs förutom välutbildade lärare och en bra utbildningsmiljö också en reell rättighet, inte bara på papperet, att få sina behov tillgodosedda. Lärarförbundet ser två nödvändiga åtgärder för att det ska bli verklighet. För det första måste regeringen satsa resurser på en verklig ordinationsrätt för lärare. För det andra måste stödet till skolhälsovården, utökas och förstärkas. En lärare kan inte vara både skolkurator, skolläkare och klassföreståndare på samma gång.

Lärare vet vad eleverna behöver och måste därför ges rätt att ordinera åtgärder och insatser. Precis som läkare ordinerar så väl sjukgymnastik som operationer, utan att bli ifrågasatta, måste också lärarna ges möjlighet att på samma sätt ordinera allt från special- och modersmålsundervisning till undervisning i mindre grupper. I dag möts lärare allt för ofta av svaret att det inte finns några resurser. Därmed hamnar fler barn än nödvändigt i kläm och får inte heller möjlighet att göra det mesta och det bästa av sin skolgång. En ordinationsrätt skulle bli en garant för elevernas kunskapsutveckling.

Lärare kan inte själva lösa alla problem. Därför behövs fler skolsköterskor, kuratorer, skolläkare och ett utökat samarbete mellan myndigheter som polis, socialtjänst och BUP. Det är sätt att öka det gemensamma ansvarstagandet för och kunskapen om elevens hela skol- och studiesituation. Denna ökade kunskap och delade ansvar är något som skulle hjälpa både lärare och elever vid utformningen av stöd och det i sin tur gör att det särskilda stödet blir både bättre och mer precist. Eleverna kommer därmed att öka sina chanser att nå målen. Ansvaret för elevernas totala situation kan inte åvila skolan ensam.

Den svenska skolan är ett politiskt slagfält. Lärares och elevers vardag, skolforskning och den beprövade erfarenheten får inte plats i debatten. Konsekvenserna blir att många av de förslag och åtgärder som politiker lanserar saknar förankring i verkligheten och är i många fall vida skilt från det som forskare och lärare vet fungerar för eleverna.

Vill politiker bidra till att skapa en bättre skola och elever som i högre grad når målen måste de fokusera på rätt typ av insatser. Vi i Lärarförbundet vill se långsiktiga blocköverskridande lösningar som skapar bättre förutsättningar för så väl lärare som elever. En bra början är att satsa på en ordinationsrätt för lärare och en förstärkt skolhälsovård, så att alla elever får bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen.

Eva-Lis Preisz

ordförande, Lärarförbundet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons