Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lärarförbundet: Utbilda lärare som kan höja elevernas resultat

I december presenterades ett förslag till en ny lärarutbildning. Förslaget innebär bland annat att lärarutbildningen delas i två olika examina, att lärare delas efter skolans gamla stadier och att utbildningens forskningsanknytning stärks väsentligt.

Annons

Regeringen har sagt sig vilja stärka förskolans pedagogiska uppdrag samtidigt som det nu föreslås att utbildningen för lärarna i förskolan ska förkortas. Utbildningen i läs- och skrivinlärning halveras och blir bara fem veckor lång.

Detta trots att det är belagt i internationella undersökningar att förskolans språkstimulerande arbetssätt förbättrar elevernas läs- och skrivinlärning i grundskolan.

Vidare föreslås att en lärare i grundskolans tidigare år ska läsa ett fåtal poäng i tio olika ämnen. Vi riskerar att få en situation med nya lärare som får grunda och ytliga kunskaper. Trots att regeringen säger sig vilja stärka elevernas grundläggande baskunskaper får exempelvis lärare som ska undervisa från förskoleklass upp till trean och från fyran till sexan endast med sig så lite som en termin matematik och en halv termin engelska i sin utbildning.

Lärarförbundet anser att lärare ska kunna stötta och utmana eleverna i deras lärande och då krävs lärare med djupa kunskaper i sina ämnen och undervisning.

Såväl vetenskap som beprövad erfarenhet har visat att lärare för yngre åldrar har haft för lite kunskaper i olika ämnen medan lärarna för äldre åldrar haft för lite kunskaper om undervisning. Vi kan då inte införa en ny lärarutbildning som förstärker de skillnaderna.

Lärarutbildningsutredningen föreslår också att skolans lärare återigen ska delas in i olika stadier beroende på elevernas ålder. Det är en uppdelning som varken gynnar elevernas lärande, skolans utveckling eller lärarnas anställningstrygghet. Eleverna utvecklas inte i treårsintervaller och lärare måste ha kunskaper som gör att de kan möta elever som befinner sig på olika nivåer i sitt lärande. Lärarkompetens måste också kunna flyttas över dessa treårsintervaller till de årskurser i skolsystemet som bäst behöver det. Stadieindelningen är ett arv från en tid då småskolan, folkskolan och realskolan skulle jämkas samman. Den har ingen pedagogisk grund och den har heller ingen motsvarighet i andra länders lärarutbildningar eller skolorganisationer.

Lärarutbildningen har idag en gemensam examen för alla lärare oavsett inriktning eller skolform, vilket i princip alla yrkesutbildningar har. Det innebär att man utbildar sig för ett yrke som är gemensamt för alla men där lärarna har olika inriktningar, specialistkompetens och utbildningslängd. Nu föreslås denna enhetliga examen tas bort och två olika examina införas. Det föreslås inte att det ska vara någon skillnad på dessa två olika examina utan man vill bara markera skillnaden i att undervisa yngre och äldre barn.

Alla läkare har samma examen men arbetar sedan som kirurg, barnläkare eller psykiatriker mm. Varför ska då inte även lärare ha en gemensam examen på samma sätt som läkare, civilingenjörer och jurister?

Lärarförbundet kräver att regeringen tänker om. Lärarutbildningens utformning är en av de viktigaste komponenterna för hur eleverna ska lyckas i skolan. För att vi ska kunna skapa en riktigt bra skola krävs det att vi utbildar lärare som ska tjänstgöra i nutid och in på 2050-talet.

Lärarförbundet menar därför att det måste skapas en lärarutbildning där lärarna får djupa kunskaper i sina ämnen och om undervisning. Därigenom ges lärarna verktyg att utmana och stödja alla elever oavsett var de befinner sig i sitt lärande.

Eva-Lis Sirén

förbundsordförande,

Lärarförbundet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons