Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lärarnas riksförbund: Låt staten styra skolan!

Annons

Kommunaliseringen av den svenska skolan var ett stort misstag. Lärarnas Riksförbund kan i rapporten "Världens bästa skola" visa att en övertygande majoritet av tillfrågade elever, föräldrar och lärare anser att alla elever inte längre har samma chans till en likvärdig utbildning. Det finns ett starkt stöd för ett ändrat huvudmannaskap för skolan!

I samband med kommunaliseringen försköts skolans uppdrag från undervisning till betoning på omsorg och fostran. Dåvarande Svenska kommunförbundet hade till och med som mål att avskaffa begreppen lärare och undervisning!

Skillnaderna i resurser mellan olika kommuner till skolan är stort. En del av skillnaderna förklaras av strukturella faktorer som till exempel andelen elever med invandrarbakgrund. Men merparten beror på att kommunerna prioriterar skolan i olika stor utsträckning. I Västerås kostar undervisningen för varje grundskoleelev i genomsnitt 35 100 kronor per läsår enligt den nationella statistikinsamlingen. Den kommun som satsar mest på skolan är Arjeplog där 63 800 kronor satsas varje år per elev i grundskolan. Minst satsas det i Arvika där motsvarande siffra är 29 900 kronor.

Utvecklingen inom skolan har sedan kommunaliseringen 1991 varit negativ. Elever med särskilda behov har fått svårare att få stöd. Andelen lärare med rätt utbildning har minskat. Arbetsbelastningen har ökat, men tillgången på kvalitativ fortbildning har minskat. Lärarnas löneutveckling är den sämsta bland jämförbara grupper. De bästa studenterna söker inte läraryrket. Kommuner och fristående skolor har inte tagit sitt ansvar!

Vi kan även konstatera att friskolor har en lägre andel lärare som är utbildade i sina ämnen, detta gäller inte minst i de fristående gymnasieskolorna. Friskolor ingår inte på samma sätt i den öppna granskning som offentliga skolor utsätts för.

Friskolor plockar ofta "russinen ur kakan" och kvar står kommunerna med de dyrare gymnasieprogrammen, med kostnader för tomma lokaler och med ansvar för att ta hand om elever när friskolor stänger. Det krävs en bättre finansieringsmodell och nationell likvärdighet för att få bort sådana orättvisor.

Skolan är en offentligt finansierad verksamhet och vi frågar oss om medborgarnas skattemedel verkligen används på ett ansvarsfullt sätt. Sveriges 290 kommuner prioriterar skolan i olika utsträckning vilket för med sig att skillnaderna för eleverna blir stora.

Det kommunala huvudmannaskapet för grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning måste på sikt åligga staten. Vi ser ingen annan väg att gå för att förbättra likvärdigheten för eleverna och arbetsvillkoren för lärarna. Med anledning av det vi här anför och den rapport som Lärarnas Riksförbund presenterade vid kongressen anser vi att regeringen omedelbart ska utreda konsekvenserna av kommunaliseringen.

Metta Fjelkner

förbundsordförande

Lärarnas riksförbund

Mårten Lundgren

ordförande

Lärarnas riksförbund, Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons