Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lars Lindén (kd): Viktigt för eleverna att lärarkåren är välutbildad

Annons

I utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Västerås har vi under senare tid livligt diskuterat begreppet "behörig" lärare. Att vara behörig att undervisa i ett ämne har härvidlag tolkats olika.

Vi kristdemokrater anser att en välutbildad lärarkår är viktig för elevernas

kunskapsinhämtning i den gymnasiala skolan och i vuxenutbildningen. Här har lärarens ämneskunskap stor betydelse. För att

kunna intressera ungdomar att fördjupa sig i ett ämne och upptäcka nya möjligheter krävs av läraren inte enbart en pedagogisk förmåga utan även god kunskap i just det ämnet. Här spelar naturligtvis lärarens egen utbildning i ämnet en stor roll.

Det är viktigt att vi möter ungdomarnas intresse och nyfikenhet med kunskap och erfarenhet. Därför borde det vara en självklarhet att alla lärare undervisar

i "sina" ämnen. Tyvärr är detta inte alltid fallet

i Västerås gymnasieskolor. Till stor del förklaras det med resursbrist, både

ekonomisk och personell. Då utbudet är så otroligt stort i dagens skolor kan det också vara ett organisatoriskt problem att möta varje elevs intressen och val.

Vi måste emellertid prioritera rätt. Att inte ha resurser att på ett adekvat sätt möta varje elevs vilja att få bred och djup kunskap i ett ämne är ett svek mot våra ungdomar. Att

låta lärare undervisa i "fel" ämne är ett misstroende mot våra elevers rättigheter. Det är här och nu vi grundlägger vår gemensamma framtid.

Vi kristdemokrater har tidigare motionerat om och fått bifall till att utreda

förutsättningarna för ett lektorssamarbete mellan Västerås stad och Mälardalens högskola i syfte att höja kompetensnivån inom gymnasieskolorna. Dessa tankegångar vill vi nu se

realiserade.

I samma motion förordade vi att gymnasielärare skulle få möjlighet att uppdatera sina ämneskunskaper. Detta har nu förverkligats genom att vår nuvarande regering infört möjlighet till Lärarlyftet. Detta erbjudande måste emellertid marknadsföras bättre i våra gymnasier och förutsättningarna, som

skolorna ger sina lärare att fortbilda sig, måste förbättras.

Om vi möter våra ungdomar med den respekt de förtjänar när det gäller utbildning och skolgång inser vi nog att en "behörig"

lärare inte enbart har en förmåga och vilja att förmedla kunskap, utan även besitter den.

Lars Lindén ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons