Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Låt fler vara med och betala för lekplatser i Västerås

Under Tekniska nämndens möte den 24 april, antogs handlingsplan för Västerås stads lekplatser. Planen var resultatet av ett idogt arbete från tjänstemannahåll, där synpunkter från olika håll vägts in.

Annons
Stort behov. Lekplatser behöver rustas upp.

Trots denna intensiva arbetsprocess, noterade jag att viktiga delar saknades i planen och därför framförde jag följande under mötet:

Alla barns rätt att leka är en grund- läggande rättighet, i enlighet med artikel 31 i FN:s barnkonvention: ”Alla barn har rätt till lek, vila och fritid”. Visserligen nämns detta i handlingsplanen, men tonläget och de åtgärder som föreslås är inte fullt ut anpassade till denna rättighet.

Därför poängterade jag att utgångspunkten i en handlingsplan för kommunens lekplatser måste vara inkluderande, såväl ur tillgänglighetssynpunkt som ur ett geografiskt perspektiv. Detta för att varje barn i hela vår kommun ska känna att just hon eller han är viktig!

Formuleringar som ställer olika barngrupper mot varandra och därmed skapar polarisering ska undvikas. Ny teknik i kombination med barns egna idéer och kreativitet gör det fullt möjligt att skapa spännande lekplatser byggda för alla barn.

Genom brett samråd med föreningsliv och organisationer under hela planeringsprocessen kan inkluderande lekplatser byggas med bra kombinationer av lekredskap så att alla barn och deras föräldrar kan vara delaktiga i leken.

Lekplatser måste också finnas i hela vår kommun. Att ingen annan reagerat på att exempelvis Tortuna och Orresta saknades helt i planen är anmärkningsvärt. Oavsett om dessa satellitorter saknar kommunala lekplatser, så bör de nämnas i planen och även inkluderas för framtida lekplats- satsningar.

Behovet av nya, inkluderande lekplatser är stort. Upprustning och ombyggnation av befintliga lekplatser likaså.

Enligt handlingsplanen beräknas kostnaden till runt 55 miljoner kronor – exklusive kostnader för åtgärder i Tortuna och Orresta. Utrymmet för lekplatser i tekniska nämndens budget har under mandatperioden varit 3 miljoner kronor per år. Med denna investeringstakt kan vi räkna med att det tar minst 19 år innan vi har kunnat rusta och bygga om alla våra lekplatser. En oändlig tid både för barn och vuxna.

Därför är det särskilt positivt att min och Centerpartiets motion ”Adoption av lekplatser” har fått genomslag i handlingsplanen. I avsnittet om medfinansiering inbjuds andra aktörer; ”såsom ett lokalt företag, en lekutrustningsleverantör eller en samfällighet att helt eller delvis vara med och finansiera en lekplats”.

Givetvis ska även föreningar och organisationer inkluderas. Förhoppningen är att vi har många aktörer som gärna vill vara med och bidra till fler lekmöjligheter för våra barn. Genom medfinansiering har vi en unik möjlighet att skapa många, säkra, kreativa och inkluderande lekplatser för alla barn i hela kommunen. Det handlar trots allt om våra barns rätt att leka!

Kristina Östman (C)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons