Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Låt kunden välja primärvård

Annons

Kommunernas ekonomi är ansträngd. Oavsett om man vill höja eller sänka skatterna är det angeläget att kommunmedborgarna får så stort utbyte av sina pengar som möjligt. Ett sätt är att pröva med privata leverantörer av kommunala tjänster.

Det finns inget som tyder på att kommunernas produktion i egen regi skulle bli vare sig billigare eller bättre framöver. Frånvaron av konkurrens under många årtionden innebar att det inte fanns någon att jämföra sig med, vilket ledde till försämrad effektivitet. Men alternativen, i form av driftentreprenader eller så kallat kundvalssystem, breder nu ut sig allt mer.

Att man håller sig med privata leverantörer av kommunala tjänster innebär inte en privatisering. Det är fortfarande skattepengar som används och det är kommunen som bestämmer vad som ska levereras, vad det får kosta, vilken kvalitet som ska hållas och vilka som ska få del av tjänsterna.

Att låta privata entreprenörer utföra en del av de uppgifter som tidigare skett i kommunal regi får dock inte bli ett självändamål. Syftet måste vara att tjänsterna ska bli billigare med oförändrad kvalitet, eller kvaliteten högre till oförändrad kostnad. Men, att hänga fast vid att all produktion av kommunala tjänster ska ske i egen regi får inte heller bli ett självändamål. Tyvärr är detta ibland fallet. Någon mer ingående analys av egenregiproduktionens effektivitet och ändamålsenlighet görs sällan från dess förespråkare.

Kommunernas och landstingens mål måste rimligen vara att göra det bättre för medborgarna. Vi anser därför att all offentlig verksamhet bör fokusera på det praktiska utfallet - inte vem som gör det ena eller det andra!

Opinionsmätningar visar att det finns ett betydande stöd bland allmänheten för valfrihet i det tjänsteutbud som kommunerna erbjuder. Särskilt starkt är stödet för valfrihet avseende skola, barnomsorg, primärvård och äldreomsorg. Det finns en tydlig tendens att kvinnor är mer angelägna om valfrihet på dessa områden än män.

För kollektiva tjänster (till exempel busstrafik och renhållning) kan man därför lämpligen använda driftentreprenader som upphandlas i konkurrens. Den senaste forskningen visar att kostnaderna kan sänkas med mellan 10 och 30 procent vid oförändrad kvalitet när man gör en första upphandling. För individuella välfärdstjänster (till exempel primärvård och äldreboende) bör man i mycket större utsträckning pröva kundvalssystem, där man själv får välja vilken leverantör man vill ha. Det blir inte nödvändigtvis billigare, men ökar kvaliteten för den enskilde.

Den senaste tidens rabalder om sjukvårdsupphandlingar i Västmanland hade kunnat undvikas med en sådan lösning.

OLOF ERIXON

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons