Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lennart Jansson: Tala är silver, lyssna är guld

Annons
Idel öra. Det är bättre med dialog än med monolog. I detta avseende måste nog flertalet partier få underbetyg när det gäller att ta tillvara västeråsarnas synpunkter, skriver Lennart Jansson.foto: scanpix

Det gamla ordspråket ”Tala är silver och tiga är guld” borde kanske i stället lyda ”Tala är silver och lyssna är guld”. Eller med andra ord: Det är bättre med dialog än med monolog. I detta avseende måste nog flertalet partier få underbetyg när det gäller att ta tillvara västeråsarnas synpunkter. Vilken potential!

Efter 15 år med insyn i kommunens verksamhet finner jag att det är en betydande skillnad mellan offentlig och privat verksamhet. Det vore en dödssynd inom det privata näringslivet att inte lyssna på kunderna, vilket ofta innebär allvarliga följdverkningar. Under de senaste decennierna har ord som kundvård och kunddialog blivit ett måste för att före-tagen skall hävda sig i internationell kon-kurrens.

Politikerna kör dock i gamla hjulspår. Trögheten att få till stånd förändringar inom kommunal verksamhet är sedan länge välkänd. En ytterligare faktor är att alltför många suttit för länge vid makten och gärna håller sig kvar vid maktens grytor. Förändringar kräver nytt, friskt blod. En allvarlig konsekvens av bristande dialog är att det saknas utbyte av tankar och idéer, vilket försvårar utvecklingen av demokratin. Det finns ingenting starkare än en idé vars tid har kommit.

Som allt annat måste en förändring börja i företagens toppskikt och detsamma gäller inom politiken.

Varje politiker bör fråga sig: Vems ärenden går jag? Ibland syns tecken på att de går sina egna ärenden i stället för väljarnas. De poli-tiker som inte inser att de måste lyssna på väljarna skapar inte förtroende.

Ett annat område som är förbisett är att skapa ett kontinuerligt kostnadsmedvetande. Återigen är skillnaden betydande mellan konkurrensutsatt och kommunal verksamhet. Under min tid som aktiv i den kommunala verksamheten var intresset för att effektivisera organisationen i det närmaste obefintlig. En motion med avsikt att göra en översyn av organisationen avslogs. Politikerna tycks mer intresserade av PR-åtgärder. Det gäller att höras och synas. Sådant ger inga röster.

I kärvare tider vänder sig kommunen till Moder Svea för att ta hjälp av staten, medan de privata företagen däremot måste stå på egna ben.

Intressant är att dagens konsulter inom management ofta agerar i enlighet med principer som funnits i årtusenden. Här kan man tala om att ingenting är nytt under solen.

Den kommunala organisationen är i regel byråkratisk och stimulerar knappast till kreativitet, utmaningar och entreprenörskap, medan svenskt näringsliv kännetecknas av ett ledarskap som frigör de mänskliga resurserna. Med min bakgrund som industri- och idrottsledare är det allvarligt och överraskande att uppleva att skillnaderna mellan den privata och den kommunala sektorn är så stora.

Västeråspolitiker! Tänk till för att skapa en kommunal organisation präglad av arbetsglädje, stimulans och effektivitet till nytta för både västeråsarna och politikerna. Lycka till!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons