Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lennart Jansson: Varför inte driva landstinget som ett aktiebolag?

Annons

I VLT den 27 oktober berördes landstingets svåra ekonomiska läge på ledarplats, liksom i en intervju med landstings-styrelsens ordförande Denise Norström (S).

Enligt tidningen framskymtar att det kanske krävs strukturella ingrepp för att räta upp situationen, och om så inte sker, räcker det inte med att pumpa in nya pengar. Det fordras säker-ligen en förutsättningslös genomlysning av inte bara sjukvården utan även av övrig verksamhet.

Norström har lagt fram ett ambitiöst program för att spara 180 miljoner kronor inom sjukvården. Av intervjun framgår, att landstinget saknar ett effektivt kontroll-system som täcker hela vårdkedjan. En häpnadsväckande brist att inte veta, vad saker och ting kostar! Med min industriella bakgrund har jag svårt att förstå, att man saknar ett tillfredsställande grepp om verksamheten.

Här erfordras radikala förändringar för att landstinget skall kunna liknas vid ett effektivt och modernt företag. Aktiebolagsformen har haft en enormt stor och positiv betydelse för vårt näringsliv och andra organisationer. Så varför skulle inte länets sjukvård kunna drivas i bolagsform? Finns det några legala hinder?

Detta skall inte förväxlas med privatisering, något som annars är vanligt i debatten. I mitt förslag skulle det politiska inflytandet fram-träda på bolagsstämman och i styrelsen.

Fördelarna med ett aktiebolag är bland andra:

w styrelsens och vd:s ansvar och befogenheter är preciserade,

w krav på tillfredsställande kontroll av medelsförvaltningen och bokföringen, och

w styrelsen kan under vissa omständigheter bli skadeståndsskyldig.

Väsentligt är också aktiebolagslagens fastställda regler för resultat- och balansräkningens innehåll och värderingsprinciper.

Tveklöst skulle, enligt min mening, ett vårdbolag leda till en mer flexibel och effektivare sjukvård till gagn för såväl personalen som allmänheten.

Vilken skulle politikernas roll bli? Styrelsen skulle ansvara för finansiering, strategiska mål, återrapportering samt för utnämningen (och vid behov avskedandet) av vd.

Den operativa ledningen skulle ske utan politisk inblandning. Det skulle krävas absolut högsta kvalitet och kompetens på varje organisationsnivå. Här ligger inte bristerna hos vårdpersonalen utan snarare inom den otydliga ledningsorganisationen.

Tyvärr är svensk sjukvård en av de dyraste i hela världen. Enligt en analys är många läkare upptagna 80 procent av sin arbetstid med administrativa uppgifter. En ren paradox, när samtidigt andelen byråkrater i vårdkedjan ökat med 29 procent från 2001 till 2007, vilket betyder två administratörer per läkare. Det senare enligt Rune Kaalhus, ordförande i länets distriktsläkarförening i hans debattartikel i VLT den 2 november. Så mycket administreras det utan att man ändå får kontroll på situationen.

Det behövs proffs för att eliminera denna snedvridning och inte minst ledning med öppenhet och förmåga att ta till sig av kritik och att lyssna till förslag och att seriöst besvara och kommentera dessa.

Till sist ett citat ur min skrift Att frigöra mänskliga resurser från 1991:

”Politiker upp till bevis. Visa er förmåga, samarbetsvilja, framsynthet, storsinthet och sunt förnuft.”

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons