Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lennart Lindberg: Fastighetsboxar en uppskattad utdelningsform

Annons

I ett debattinlägg i VLT kommenteras reformen kring fastighetsboxar av Hans Ohlsson och Krister Nilsson. I huvudsak kritiseras Post- och telestyrelsen (PTS) men även postoperatörerna omnämns i artikeln. Frågan måste ses i ett helhetsperspektiv och därför behövs ett antal förtydliganden och kompletterande besked.

För att på bästa sätt genomföra Post- och telestyrelsens direktiv kring fastighetsboxar har landets postoperatörer och utdelningspersonalens fackliga organisation Seko gått samman och bildat Forum för Fastighetsboxar. Forum för Fastighetsboxar har redan från början mött motstånd från fastighetsägarnas centrala organisationer. Motståndarnas argument har varierat över tiden. Glädjande är därför att Fastighetsägarna har bytt ståndpunkt och numera har accepterat boxarna utan invändningar. Återstår gör finansieringen.

Fastighetsägarna vill gärna påskina att boxarna kostar stora pengar. Det intressanta är kostnaden för en enskild box. Post- och telestyrelsens har uppskattat denna till 700 kronor. Eftersom det handlar om en investering som kan skrivas av under en femårsperiod blir kostnaden ungefär tolv kronor per månad och fastighetsbox.

För att underlätta fastighetsägarnas brukaransvar har Forum för Fastighetsboxar erbjudit både praktiskt och ekonomiskt

bistånd utöver det postoperatörerna har skyldighet till. Vi har också öppnat för möjligheten att göra avsteg från reformen om exempelvis installationer drar med sig omfattande ombyggnader i fastigheterna.

Trots att det snart har gått tre månader sedan vi presenterade dessa förslag har svaret fortfarande uteblivit. Det finns anledning att fråga sig varför. Är påståendet från Ohlsson och Nilsson om vilja till en konstruktiv dialog bara tomma ord? Fastighetsägarna är svaret skyldiga.

Sverige är idag dessutom nära nog det enda land i Europa som ännu inte har infört fastighetsboxar som utdelningsform. För närvarande får närmare 320000 hushåll i Sverige sin post via fastighetsbox. De undersökningar som har gjorts, med hjälp av undersökningsföretaget Mistat, bland dessa hushåll pekar entydigt på att boxarna är en uppskattad utdelningsform. Sju av tio anser att det är bättre eller lika bra med fastighetsbox jämfört med postinlägg i den egna dörren. 80 procent av de tillfrågade är nöjda med utdelningsformen.

Vi har respekt för att reformen kring fastighetsboxar väcker många frågor och spekulationer. Därför är vi övertygade om att förändringen blir bäst om den sker i dialog och positiv samverkan med såväl enskilda fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som företrädare för deras organisationer och andra intressenter. Lösningarna ligger i ett vardagsnära arbete där vi också hoppas att fastighetsägarnas organisationer vill delta.

Lennart Lindberg

Chef, Forum för Fastighetsboxar

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons