Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Levande skogar är ett gemensamt ansvar

Annons

Det har den senaste tiden höjts allt fler röster för att ifrågasätta Skogsstyrelsens och andra myndigheters arbete med att skydda hotade djur och växter i skogen. Skogen och dess livsmiljö är en av landets viktigaste tillgångar på flera plan, och det är många som vill ha inflytande över hur skogen ska skötas. Skogsstyrelsens uppgift är att på uppdrag av regering och riksdag, och därmed i förlängningen på uppdrag av svenska folket, arbeta för att våra skogar ska brukas på ett långsiktigt och hållbart sätt.

De flesta av oss vill leva i ett samhälle där produktion, sysselsättning och miljö kan samverka och erbjuda livskvalitet åt medborgarna. För att uppnå en hållbar samhällsutveckling har regering och riksdag formulerat sexton olika miljökvalitetsmål. Ett av dessa är "Levande skogar". Målet med "Levande skogar" är att skogens värde som miljö- och kulturresurs skall skyddas. Dessutom skall skogens sociala värden värnas, till exempel möjligheten till rekreation i skogen.

För att klara miljökvalitetsmålet "Levande skogar" har regeringen bedömt att 900 000 hektar skogsmark behöver skyddas och därmed undantas från skogsproduktion fram till år 2010. Av denna areal förväntas skogsbruket frivilligt avsätta 500 000 hektar - ett mål som skogsbolag och företrädare för privata skogsägare har ställt sig bakom. Staten, skogsbolag och företrädare för privata skogsägare är ense om betydelsen av att värdefulla skogsområden bevaras. Man är också ense om att staten och skogsbruket har ett gemensamt ansvar för detta. Skogsbruket ifrågasätter alltså de miljömål de själva i stor utsträckning varit med om att utforma.

Den skogspolitik och skogsvårdslag som finns i dag lämnar mycket av frihet men också stort ansvar till skogsägarna. De skog-ar som vi ser i dag är ett resultat av tidigare generationers vedermödor, och det vi själva gör kommer att påverka våra barnbarn. Därför måste vi alla ta ansvar för att bevara mångfalden i våra svenska skogar även till framtiden. Sverige är i dag väl känt för virkesproduktion av hög kvalitet. Vi har också en stor andel miljöcertifierade skogsbruk vars ägare lovat uppfylla vissa miljöhänsyn i sitt brukande. Att skogsbruket tydligt visar att man tar sitt ansvar genom att arbeta mot de uppsatta miljömålen borde därför ligga i skogssektorns eget intresse.

Patrik Karlsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons