Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Liberala studenter: Överdrivna förhoppningar om dator i skolan

Andra skolsatsningar bör gå före dator till varje elev

Annons

Är datorns betydelse  i skolan överskattad?

Internet är kanske den största revolutionen för spridandet av information sedan boktryckarkonsten. Därför har många räknat med att det kommer att revolutionera undervisningen i skolorna på samma sätt, och att mer IT innebär bättre undervisning.

Vi menar att den bilden inte stämmer, och att en ogrundad tro på skoldatorers positiva effekter riskerar att leda till sämre undervisning. Flera aktörer har försökt skapa bilden av datorer som det moderna, mirakulösa verktyget som ska höja resultaten och engagera eleverna.

Bland annat hävdas detta i rapporten “The Impact of Maines One-to-One laptop program” (1:1-principen innebär att skolan tilldelar varje elev en dator). Denna rapport, som ivrigt citerats av svenska forskare, påstår att skoldatorer till varje elev helt enkelt är oundvikligt. De problem som uppstått skylls helt på bakåtsträvande lärare.

Denna opinionsbildning har gett ett tydligt resultat på den förda utbildningspolitiken. I Sverige satsar flera kommuner miljonbelopp på datorer i hopp om att det ska förbättra undervisningen.

Bland annat ger alla kommunala skolor i Västerås datorer till alla elever, och i Skara satsar man på datorer till varje elev för att man vill ha “en utjämnande effekt när alla får tillgång till den digitala tekniken”.

Forskningen ger en annan bild. I John Hatties metastudie över undervisningsmetoders effektivitet kommer datorstödd undervisning klart under snittet.

När man införde 1:1 i Falkenbergs kommun blev följden en tydlig försämring av meritvärdet för eleverna. Förutom det faktum att elever själva tappar koncentrationen av att ständigt ha en dator framför sig, med möjligheter att besöka oräkneliga hemsidor som inte fyller någon funktion för studierna, så blir även eleverna omkring störda.

Den utjämnande effekt som skoldatorer sägs ha finns inte, då elever med bättre förutsättningar lärt sig att sålla information på förhand, medan elever med sämre förutsättningar inte har det. Datorerna förstärker då skillnaderna mellan elever snarare än att minska dem.

Med införandet av 1:1 i skolorna har allt fler elever börjat använda datorer för att föra anteckningar under lärarens lektioner. Denna utveckling är inte förvånande, men förödande för elevers utveckling.

En studie av Mueller & Oppenheimer 2014 benar ut problematiken. När en elev väljer bort pennan till förmån för att anteckna med en dator så sker ett betydligt mer ytligt processande av information.

Det tar betydligt längre tid att skriva något för hand, att använda sitt muskelminne för att forma en bokstav är mer ansträngande än att trycka på en knapp. Detta leder till att elever som antecknar med en penna behöver analysera vad läraren har sagt, för att sedan skriva en komprimerad sammanfattning.

Medan elever som väljer att använda datorn för att anteckna har möjligheten att skriva av läraren ordagrant, vilket leder till att de processar vad som sägs på en mer ytlig nivå. Studien om Maines skoldatorprogram, som utgick från att 1:1 är oundvikligt, finansierades för övrigt av Apple.

Det finns förstås lägen då datorer med fördel kan användas i undervisningen. Elever med läs- och skrivsvårigheter kan ha lättare att skriva på ett tangentbord och inkluderas därmed bättre i undervisningen, och det finns enorma möjligheter till att träna på att söka och sålla information på internet.

Detta kan dock utföras i datorsalar, snarare än att varje elev får en dator att ha med sig hela tiden. I skollagens första kapitel står “Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Datorer kan mycket väl utveckla undervisningen i skolan, men stora satsningar på dem bör bara ske då det finns klara bevis för att de fyller en funktion som kommer att förbättra resultaten.

Precis som alla andra satsningar i skolan. !

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons