Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Liberalerna: Regeringen är problemet om LSS

Annons

LSS ska komma fler till del

Liberalerna vill att LSS ska komma fler till del.Foto: TT

I debattartikeln ”Dags att åtgärda bristerna” hävdar Andreas Rung den 7 februari två ståndpunkter rörande lagen om stöd och service, LSS, i allmänhet och den personliga assistansen i synnerhet som är direkt felaktiga.

Rung använder regeringens retorik och hävdar att det är högsta förvaltningsdomstolens domar som är problemet, inte den förda politiken. Inget kan vara mer fel.

Regeringen har alltsedan den tillträdde 2014 skickat signaler och pekat ut LSS som ett område att spara in på. Signalpolitiken har haft effekt. Bedömningarna hos myndigheter, i kommuner och i domstolar har blivit mer restriktiva.

Regeringen går även ett steg längre, genom att ge direkta instruktioner till Försäkringskassan att strama åt ytterligare.

Regeringen går även ett steg längre, genom att ge direkta instruktioner till Försäkringskassan att strama åt ytterligare. I regleringsbrevet till myndigheten för 2016 skriver regeringen: ”Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen”.

Myndigheten svarade med att damma av tidigare domar som inte tidigare ansetts vara generella eller prejudicerande, man omtolkade andra till att bli till en ny praxis. Allt för att följa sin uppdragsgivares, regeringens, intentioner. I budgetpropositionen 2017 fortsätter regeringen aktivt att dra ner på assistansen genom att ytterligare sänka budgetkontot.

Regeringen hävdar att den pågående LSS-utredningen ska föreslå en moderniserad lagstiftning med helhetssyn men med de direktiv utredningen har är det inte möjligt. Man skriver uttryckligen i direktiven att alla förslag som kommer måste vara billigare än idag och att alla eventuella förändringsförslag inom LSS ska bekostats av besparingar i assistansersättningen. Dessutom kan mer besparingar inom assistansersättningen behöva ske av "statsfinansiella skäl".

Nedmonteringen av den personliga assistansen måste stoppas. Nu!

Liberalernas krav är solklara. Nedmonteringen av den personliga assistansen måste stoppas. Nu! Regeringen måste ge tilläggsdirektiv till LSS-utredningen som anger hur lagen kan förtydligas, moderniseras och komma fler till del.

Vi måste komma bort från dagens snäva tolkning. Helt nya direktiv ska ha fokus på goda levnadsvillkor, självständighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning – inte på minskade kostnader.

Utred hur rätten till stöd enligt LSS kan avgöras utifrån behov, inte diagnos. Till exempel ska personer med grav synnedsättning kunna omfattas. Olika kommuners insatser måste bli mer jämlika.

Avskaffa tvåårsomprövningarna i den statliga assistansersättningen, inte som en nödlösning utan permanent. Inför tillsvidarebeslut inom de övriga, kommunala LSS-insatserna.

Ett beslut om personlig assistans ska grundas på en samlad behovsbedömning. Avskaffa dagens uppdelning i grundläggande och andra personliga behov. Avskaffa den övre åldersgränsen för att kunna få assistans. Ansvaret för insatsen personlig assistans ska helt övertas av staten och Försäkringskassan.

Rätten till personlig assistans finns för att den lägger makten över sitt liv hos den som skall ha den, den enskilde människan. Det innebär en avgörande frihet för människor som annars skulle vara hänvisade till institutionsboende eller närståendes omsorg dygnet runt.

Genom frihetsreformen LSS får alla möjlighet att bli sitt bästa jag. Allt fusk med assistansmedel ska givetvis bekämpas. Tillsynen behöver skärpas, och myndigheter behöver få större möjligheter att samverka för att upptäcka och stoppa oseriösa företag Men det är de kriminella vi ska attackera – inte assistansanvändarna eller seriösa företag!

Ett samhälle bedöms utifrån hur vi förmår ta hand om de allra mest utsatta. De hjärtskärande berättelser som vi dagligen ser i media, visar att regeringen svikit dessa människor. Vi ser vad som händer, vi accepterar inte nedmonteringen av LSS. Liberalerna kommer försvara rätten till frihet. Frihet för alla. Och snart är det val.

Bengt Eliasson (L)

riksdagsledamot

socialutskottet, funktionshinderpolitisk och Hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson

Karin Andersson (L)

ersättare i nämnden för personer med funktionsnedsättning, Västerås kommun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons