Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lokalt och globalt viktigt på FN-dagen

Den 24:e oktober firas FN-dagen på olika sätt, även här i lilla Västmanland och i Västerås. I år är det den 67:e i ordningen.

Annons
Firas i dag. FN bidrar till att världen hela tiden gör små viktiga framsteg. Västmanlands läns FN-distrikt tycker att det är värt att uppmärksamma.

Syrien står i brand. I drygt ett och ett halvt år har ett par hundra människor dödats – varje dag. Från den blodiga konflikten får vi återkommande rapporter om massgravar, tortyrcentra och sönderbombade sjukhus. Människor flyr i panik.

Förra året kunde FN och Arabförbundet enas om att gripa in i Libyen för att värna mänsklig säkerhet. Syrien och Libyen är två helt olika konflikter, men världen får inte blunda för att de har en sak gemensamt: förlusten av tusentals människoliv.

Internationella brottmålsdomstolen borde utreda misstänkta krigsbrott. FN:s medlemsländer skulle kunna förbereda truppbidrag för att skydda hjälptransporter och flyktingar i närområdet. En flygförbudszon behövs för att hindra flygattacker mot civila. Allt detta är förslag som har förts fram av Svenska FN-förbundet under konfliktens gång.

Världen blir en allt bättre plats att leva i. Det sker inte överallt och inte lika snabbt som vi skulle önska, men på många ställen är läget betydligt bättre än vad det var för 25 år sedan. Sedan år 2000 har FN:s åtta millenniemål stått modell för hur världens länder ska åstadkomma bättre levnadsvillkor för sina befolkningar. Halverad fattigdom, utbildning till både pojkar och flickor, stopp för smittsamma sjukdomar, minskad barna- och mödradödlighet och samarbete mellan rika och fattiga länder är några exempel.

När vi nu närmar oss 2015 börjar det bli dags att fundera på vad som ska komma härnäst. Millenniemålen är betydelsefulla genom att de sätter upp ett antal mätbara mål för utveckling under 25 år – från 1990 till 2015. De täcker många områden, men inte alla. Mål för demokrati och mänskliga rättigheter saknas till exempel. Det finns också en ökande insikt bland världens länder att utveckling måste omfatta såväl social som ekonomisk och miljömässig utveckling.

För två veckor sedan, den 11 oktober, uppmärksammades för första gången FN:s internationella dag för flickor. FN-dagen för flickor är också en av de allra mest angelägna. Miljoner flickor och unga kvinnor utsätts dagligen för diskriminering och får inte ta del av globala framsteg på olika områden.

Konsekvenserna av barnäktenskap är avsevärda. Flickorna tvingas avbryta sina studier och i stället stanna i hemmet. Deras livsdrömmar slås i spillror och hela samhällen går miste om den utvecklingspotential som utbildade flickor utgör. Många blir gravida tidigt vilket är en stor hälsorisk. Varje år dör 70 000 flickor i åldern 15–19 år till följd av komplikationer i samband med graviditet och förlossning.

FN fick i somras en ny vice generalsekreterare. Att Jan Eliasson nu har blivit FN-chefen Ban Ki-moons närmaste man är inte bara ett erkännande av en erfaren och kunnig svensk diplomat. Det inspirerar också oss i FN-rörelsen att fortsätta vårt arbete för en bättre, tryggare och mer rättvis värld. Vi kommer också att fortsätta kräva att FN-organisationen reformeras så att den klarar att hantera dagens och morgondagens utmaningar.

FN arbetar med ständigt knappa resurser. Kampanjer som Röj en mina, Skolmat blir kunskap och Flicka är några konkreta sätt att ge ett bidrag till ett arbete som bidrar till att många människor får det lite bättre varje dag. Att arbeta med kampanjerna är också ett sätt att engagera sig i arbetet för en bättre värld. Det är vår gemensamma uppgift att hålla den internationella diskussionen levande och att bidra med kunskap och engagemang.

Vi ska fortsätta att kräva att våra politiker och folkvalda ser både det nationella och det internationella – för de hänger ihop. En trygg värld skapar trygga människor. Omvänt riskerar en otrygg värld att skapa otrygga, rädda och misstänksamma människor. Kontakter över nationsgränserna underlättar hanteringen av gemensamma problem och knyter människor närmare varandra.

Det globala är det lokala och det lokala är det globala. Det är något vi ska ta fasta på när vi firar FN-dagen.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons