Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

LSS är kommunens ansvar

Annons

Det är glädjande att Aila Rasimus den 28 december tydligt lovar en utbyggnad av LSS-bostäder. Men att lova är en sak, att handla en annan. Från folkpartiets sida fortsätter vi att noga följa majoritetens politiska utfästelser.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har flitigt debatterats i media den senaste tiden. Infallsvinklarna i debattinläggen har varit olika, men gemensamt är att lagen ses som en börda för kommunen. Inte som det viktiga verktyg det faktiskt är för att människor med funktionshinder ska kunna leva som fullvärdiga medborgare, med rättigheter och skyldigheter som alla andra.

LSS lyfts allt oftare fram som ett hot mot det kommunala självstyret. Aila Rasimus med flera hävdar att staten genom lagen lagt en ny och tvingande börda på kommunerna, som de inte fått resurser för att genomföra. Men det är en myt att LSS innebär nya uppgifter för kommunerna. Själva anledningen till att lagen kom till var att kommunerna inte tog sitt lagstadgade ansvar att skapa förutsättningar för alla medborgare att delta i samhället.

Aila Rasimus vill i sitt inlägg föra över det ekonomiska ansvaret för LSS till staten. Dessutom pläderar Rasimus för att andra aktörer än kommunen ska dra sitt strå till stacken. Man kan inte dra någon annan slutsats än att socialdemokraterna nu gör allt för att vältra över ansvaret på "andra" aktörer, trots att kommunen är skyldig att tillhandahålla denna sociala omsorg.

Det är bra att Aila Rasimus vill att de funktionshindrade ska vara framtidens vinnare. Men hennes politiska vision kan tydligen först realiseras när staten tar över ansvaret för LSS. Med tanke på den socialdemokratiska regeringens nuvarande inställning till nya utgifter kommer hennes tankar bara att stanna vid att vara en vision.

Jag vidhåller att det är nämnden för funktionshindrade, och ytterst Aila Rasimus, som är politiskt ansvarig för att insatserna enligt LSS verkställs inom rimlig tid.

Roger Haddad

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons