Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

M: Både viktigt och angeläget att satsa på människors arbetsmiljö

Arbetsmiljön är en viktig fråga för regeringen. Under de senaste åren har betydande satsningar gjorts på just kvinnors arbetsmiljöer.

Annons

Följden av ett bra arbetsmiljöarbete innebär en arbetsmarknad där fler får möjligheten att träda in och få ett jobb och där färre slås ut i förtid. Det är grundläggande för vår arbetslinje, men också avgörande för att möta den demografiska utvecklingen och stundande generationsskiften på arbetsmarknaden.

Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en fyraårig satsning för kvinnors arbetsmiljö. Satsningen ska ge ökad kunskap om kvinnors arbetsmiljö och bättre metoder för att i tillsynsarbetet uppmärksamma risker för belastningsskador. För att genomföra uppdraget får Arbetsmiljöverket 20,5 miljoner kronor. Detta är en del i den omfattande satsning regeringen gör på kvinnors arbetsmiljöer och ohälsa.

Fler kvinnor än män tvingas att avsluta sina arbetsliv i förtid på grund av hälsoskäl. I förlängningen innebär det lägre pensioner och sämre möjligheter för kvinnor att försörja sig själv. Skador i leder och muskler ligger bakom 44 procent av kvinnors anmälda arbetssjukdomar och är den främsta orsaken till sjukfrånvaro och utslagning från arbetslivet. Satsningen på kvinnors arbetsmiljö är både viktig och angelägen. Det är viktigt att belysa dessa frågor samt att öka kunskapen kring dem.

Ingen ska behöva vara rädd eller orolig när man går till jobbet. Tyvärr blir allt fler personer utsatta för hot och våld på sina arbetsplatser. Vi har därför tre år i rad också gett Arbetsmiljöverket extra pengar för att öka kunskapen om hot och våld utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Hot och våld hör inte hemma i vårt samhälle. Och framför allt inte på arbetsplatsen.

Inflytande och delaktighet när det gäller det egna arbetet och verksamheten i stort skapar utvecklingsmöjligheter för både arbetsplatsen och de som jobbar där. Roligare och hälsosammare jobb ger helt enkelt mer kreativa medarbetare och bättre resultat. En arbetsplats som uppfattas som attraktiv stärker också sina chanser i konkurrensen om arbetskraften. Det är något som både arbetsgivare och arbetstagare vinner på.

Regeringen menar allvar med arbetsmiljöarbetet. För att få till stånd ett långsiktigt och målmedvetet arbete har vi tagit fram en handlingsplan för arbetsmiljöarbetet de kommande fem åren. I den tar vi upp både konkreta förslag och mål och viljeinriktningar för framtiden.

Många av de saker vi föreslår i handlingsplanen är redan påbörjade och vi arbetar hela tiden med att ta itu med nya problemområden.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons