Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

M: Bättre förutsättningar för en skola med kunskapen i centrum

Kommunfullmäktige har efter mer än ett års utredande beslutat om en förändrad organisation av stadens mjuka verksamheter.

Annons

Den viktigaste förändringen är att ansvaret för den kommunala skolverksamheten flyttas från Proaros till skolnämnderna samtidigt som Proaros kan fortsätta att utveckla sina verksamheter inom vård och omsorg. Denna inriktning är helt i linje med vad vi moderater tidigare har föreslagit, bland annat i en motion från våren 2011.

Bakgrunden till förändringen är att skolans uppdrag i huvudsak styrs från staten i form av olika nationella styrdokument så som skollag, läroplaner och kursplaner. Enligt den nya skollagen är det dessutom rektor som beslutar om skolans inre organisation. Det innebär att det inte blir så mycket kvar för kommunala politiker och tjänstemän att ägna sig åt. Att ha två politiska nivåer som ska bestämma över den kommunala skolan är en modell som skapar otydlig styrning och onödig byråkrati.

Som vi ser det har den politiska uppdelningen mellan beställare och utförare inom skolan spelat ut sin roll. Skiljelinjen ligger snarare mellan det ansvar som professionen med skolledning och lärare har på respektive skola, i förhållande till det övergripande ansvar som kommunen har i egenskap av skolhuvudman.

De krav som vi moderater ställde i motionen från 2011 kvarstår och kommer att vara vår utgångspunkt när den nya organisationsmodellen ska ges ett tydligare innehåll:

Skolorna ska ha en hög grad av självständighet med stort utrymme för professionen och det lokala ledarskapet. Försöket med självstyrande enheter utvecklas och görs till norm.

Överenskommelser om åtaganden och förväntade resultat upprättas direkt mellan ansvarig skolnämnd och respektive skola.

Staden ska i alla sammanhang agera neutralt i förhållande till kommunala respektive fristående skolor.

Overheadkostnader ska minskas genom att gemensamma stöd-, uppföljnings- och utvecklingsfunktioner samordnas. De rationaliseringsvinster som görs ska gå tillbaka till skolorna.

Med beslutet att flytta ansvaret för de kommunala skolverksamheterna från Proaros till skolnämnderna börjar bygget av en ändamålsenlig organisationsmodell med självständiga skolenheter under en tydlig och samlad politisk ledning. På så sätt skapar vi bättre förutsättningar för en skola som sätter kunskap i centrum.

Elisabeth Unell (M)

Mikael Damsgaard (M)

Claes Kugelberg (M)

Anna Hård af Segerstad (M)

Tomas Salzmann (M)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons