Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

M: Bevara grönområden och parker i Västerås

Annons

Västerås måste värna park- och grönområden. S-styret föreslår både i förslag till översiktsplan och i flera beslut i fastighetsnämnden förtätningsprojekt som innebär att grönområden och parker exploateras för hårt. Några exempel är den planerade byggnationen vid Jakobsbergsplatsen och i Ekberga park. Utvecklingen är mycket oroande.

Bostadsbristen är ett allvarligt problem i Västerås. Det behövs fler bostäder i Västerås, men merparten ska byggas på nya områden i direkt anslutning till staden som exempelvis Sätra och Johannisberg. Vi vill påskynda arbetet med dessa områden, som kan ge tusentals nya bostäder, i stället för att bygga på små, uppskattade grönytor som ger betydligt färre bostäder, men desto fler upprörda invånare. Vi måste även tillåta byggnation på höjden mitt i centrum.

Det finns också citynära områden där det är möjligt att bygga utan att ta bort viktiga grönområden. Delar av stationsområdet, Kopparlunden, Ängsgärdet och Johannisberg är mycket lämpliga för bostäder. Johannisbergsområdet är en fantastisk möjlighet att utveckla ett nytt citynära bostadsområde som är borttaget i förslaget till ny översiktsplan för Västerås.

Vi moderater är till skillnad från S-styret tydliga i vår inställning till bilen. Det måste gå att ta sig fram med bil i Västerås. Befintliga gator och vägar ska inte smalnas av. En växande stad behöver kommunikationsleder med utrymme för alla sätt att ta sig fram. En bra stad behöver enkla kommunikationsvägar för alla oavsett om man åker kollektivt, kör bil, cyklar eller går. 

Markreserven för industri- och verksamhetsetableringar krymper. Västerås får inte missa företagsetableringar på grund av att det saknas mark. Västerås måste ha bra planberedskap oavsett om det gäller bostäder, industri eller annan verksamhet. Planerna ska vara flexibla för att kunna möta framtida behov. Staden behöver inte äga all mark för nya etableringar men det måste finnas tillgänglig mark oavsett ägare. Arbetet med detaljplaner måste prioriteras, särskilt nu i högkonjunktur får det inte saknas byggbar mark.

För oss moderater är det viktigt att bygga en stad där man inte bara kan bo, utan också röra sig och vistas i grönområden. För oss är alla transportmedel viktiga. För oss är det viktigt att företag kan erbjudas bästa möjliga förutsättningar att växa. Så bygger vi en stad för alla i samförstånd med västeråsarna.

Elisabeth Unell (M) oppositionsråd i Västerås

Eleonore Lundkvist (M) andre vice ordförande i fastighetsnämnden

Claes Kugelberg (M) Andre vice ordförande i byggnadsnämnden

Stefan Lindh (M) Andre vice ordförande i tekniska nämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons