Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

M: Björnön ska vara tillgänglig för oss alla

Västerås växer och fler och fler vill besöka Björnön för att motionera, bada eller njuta av naturupplevelser.

Annons

För att möta detta behov och för att fastställa Björnöns framtida funktion har en arbetsgrupp med deltagare från olika förvaltningar arbetat fram ett förslag till planprogram och Byggnadsnämnden har sänt ut förslaget på samråd för att få in synpunkter och kommentarer. Planprogrammets syftar också till att utveckla Björnön i samspel med kulturreservatet Gäddeholm.

I förslaget föreslås att Björnön ska utvecklas till att bli ett modernt stadsnära frilufts- och rekreationsområde främst avsett för dagsutflykter och det rörliga friluftslivet.

Detta för att så många som möjligt ska få tillfälle att ta del av Björnön. En större och bättre badplats vill många västeråsare ha och det går att bygga. Det skulle kunna bli ett riktigt paradis för alla västeråsare och särskilt för barnfamiljerna enligt nedanstående bild från planprogrammet. Fler besöksmål och mera motionsspår ökar ytterligare Björnöns attraktionskraft liksom utbyggd service av olika slag. 

I planprogrammet ingår en cykelbro mellan Björnön och Gäddeholm, som skulle göra det möjligt cykla en intressant och vacker rundtur från bron i Hässlösundet. Det kan bli en fin upplevelse och kanske en turistattraktion, särskilt om man kan hyra cyklar.

Vidare föreslås röjning av vass i Hässlö-sundet, vilket gynnar bland annat våra framgångsrika kanotister men även besökare. Fler besöksmål och fler motionsspår ökar ytterligare Björnöns attraktionskraft liksom utbyggd service av olika slag.

Vissa delar av planprogrammet kan enkelt och med små kostnader förverkligas medan andra delar är mer komplicerade och kräver större investeringar. Förverkligandet av planprogrammet kan därför ske stegvis i den takt som stadens ekonomi tillåter.

Att vissa delar av Björnön privatiserats är ett problem som lyfts fram i planprogrammet. Det ska givetvis få finnas privata områden men all smygprivatiseringen måste upphöra. Björnön tillhör västeråsarna med undantag för ett fåtal privatägda eller arrenderade tomter och ska vara tillgänglig för oss alla. 

Vid alla förändringar uppstår lätt intressemotsättningar. Ett exempel är badplatsen. För att kunna utvidga den måste husvagnscampingen eller rättare husvagnsuppställningen flyttas. Kontraktet har därför sagts upp för att göra en avveckling möjlig. Men något beslut om planprogrammet är inte fattat och husvagnarna får stå kvar tills beslutet är fattat och området behövs för den utvidgade badplatsen.

Arbete pågår att finna andra lämpliga ställen där husvagnarna kan stå uppställda och de som har sina husvagnar på Björnön kommer att erbjudas alternativ om en avveckling blir aktuell. 

Vi har valt att lyfta fram några delar av planprogrammet, som är omfattande. Det är utställt för samråd i Stadshuset, på biblioteket och Björnögården. Det finns också på

www.vasteras.se under Bygga och bo. Läs och bilda er en egen uppfattning och lämna

gärna konstruktiva idéer och förslag på hur Björnön kan utvecklas till nytta för alla västeråsare. Senast den 31 augusti ska synpunkter ha lämnats till stadsbyggnadskontoret. 

Claes Kugelberg

ordförande i byggnadsnämnden 

Mikael Damsgaard

ordförande i kultur-, idrotts- och fritidsnämnden

Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons