Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

M: Fokus på kortare vårdköer krävs

Annons

3000 personer väntar på vård och behandling.

Köer till sjukvård i Västmanland

Riksdagsledamot Pia Nilsson (S) och regionrådet Kenneth Östberg (S) skrev i VLT den 3 mars att väntetiderna i vården ska minska och tryggheten öka. Vi håller helt med! Vårdköerna är en stor och viktig fråga i årets val.

I socialdemokratiskt styrda Västmanland väntar 3000 personer på vård och behandling. Alldeles för få får vård i behandling enligt vårdgarantins gränser. Tillgängligheten till barn och ungdomspsykiatrin har stadigt försämrats. Den utlovade vårdgarantin bryts varje dag inom vården.

Anledningen till detta är flera. En av de första sakerna regeringen Löfven gjorde var att avskaffa kömiljarden som stimulerade till att korta köerna inom vården. Detta har minskat tillgängligheten till vård i hela landet.

Personalbristen inom vården har inte hanterats på ett bra sätt av Socialdemokraterna.

Personalbristen inom vården har inte hanterats på ett bra sätt av Socialdemokraterna. Sjukskrivningstalen är de högsta i landet och kostnaderna för inhyrd personal har i Västmanland ökat för varje år sedan 2012.

Att korta vårdköerna är en prioriterad fråga för Moderaterna. Därför har vi under åren lagt en hel del förslag för att vända på utvecklingen. Vi vill införa ett vårdgarantikontor och skärpa dagens vårdgaranti, nationellt vill vi återinföra kömiljarden och lokalt vill Moderaterna införa regionala kömiljoner.

Patienten har rätt att få rätt vård i tid, därför vill vi avskaffa patientavgiften för de patienter som väntat längre än vårdgarantins gränser.

Därför vill vi avskaffa patientavgiften för de patienter som väntat längre än vårdgarantins gränser.

Region Västmanland måste bli en stark och attraktiv arbetsgivare.

Personalens situation måste ses över, idag är sjukskrivningstalen för höga, hur stor del av detta som är arbetsrelaterat är oklart då socialdemokraterna vägrar att göra en sådan utredning.

Socialdemokraterna har haft fyra år på sig i regeringen och åtta år i regionen på att vända utvecklingen men misslyckats. Det är hög tid för ett alliansstyre som fokuserar på att korta vårdköerna.

Tomas Högström (M)

Jenny Landernäs (M)

oppositionsråd

Mikael Andersson Elfgren (M)

regionfullmäktigeledamot

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons