Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

M: Fram med kvinnorna för Sveriges tillväxt

Hur får vi fler kvinnor i företagens översta maktskikt? Svaren går isär och lösningarna tar inte sällan ansats i särintressen och ideologi.

Annons

En grundläggande fråga är om vi ska agera på förloppet eller utfallet. En socialistisk utjämningspolitik i könskampens tecken skapar sannolikt inga bestående framsteg.

I stället påverkas könsfördelningen i positiv riktning om vi river eventuella hinder och ger kvinnor och män lika förutsättningar. Inte minst handlar det om båda könen ska kunna kombinera karriär och familj. Vi ska heller inte underskatta betydelsen av förändrade attityder mot kvinnor som bryter ny mark.

Endast en femtedel i börsbolagens styrelser är kvinnor och över 90 procent av dess vd:ar är män. I rekryteringen till styrelserna ställs högre krav på kvinnor vad gäller utbildning och erfarenhet från höga chefsposter. Män når också i högre utsträckning fram till de högsta chefsposterna. Lika villkor gäller tydligen inte. Företagen går med andra ord miste om värdefull kompetens – emot vad som borde ligga i företagets och ägarnas intresse.

Fler kvinnor på ledande befattningar handlar precis om att ta vara på kompetens. Det finns gott om kvinnor som både kan och vill. Med tiden ökar de i takt med omvandling och generationsskiften. Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin sade i ett tal den 15 augusti att reglerna i aktiebolagslagen måste ändras, så att styrelserna i större bolag till minst 40 procent består av kvinnor.

Politiken kan skapa lika villkor för kvinnor och män men kvinnor måste också värdera sig själva lika. I en undersökning genomförd av Sveriges Ingenjörer framgår det att kvinnor har en lägre ingångslön men också att kvinnor förväntade sig och begärde mindre. Detta fråntar inte arbetsgivaren ansvaret att erbjuda lika lön för lika arbete när meriter och kompetens är desamma – för lönediskriminering får inte förekomma. Det vi vill

eftersträva är en arbetsmarknad där kompetens och meriter alltid ska gå före kön.

Kvotering politiserar det privata ägandet vilket är en farlig väg att gå och bör därför ses som ett sistahandsalternativ. I stället tror vi att förändringen behöver ske från två håll – hos valberedningar, styrelser och arbetsgivare samt i kvinnors förutsättningar igenom hela förloppet.

Alliansregeringen arbetar målmedvetet för ökad jämställdhet i näringslivet med att på olika sätt utveckla kvinnors möjligheter. I det långsiktiga arbetet att få fler kvinnor hela

vägen upp i styrelserna är nätverk, kompetensutveckling och kunskapsutväxling viktigt. För den skull genomför Almi Företagspartner på regeringens uppdrag Styrelsekraft, ett kvalificerat mentorprogram för kvinnor med förutsättningar att ingå i styrelser. Initiativet är ett bra exempel på satsningar för kvinnors synliggörande och framsteg.

Vi har en outnyttjad potential i kvinnor som inte når företagens makttopp. Det är betydelsefullt att vi får fler kvinnor i styrelser och på ledande befattningar om vi ska ta tillvara all den kompetens som finns och öka Sveriges tillväxt. Mona Sahlin vill, tillsammans med samarbetsparterna Vänsterpartiet och Miljöpartiet, göra jämställdheten till en huvudfråga i riksdagsvalet 2010. Vi välkomnar detta, men inte i formen av tvingande lagstiftning.

riksdagsledamot för Västmanland

Jessica Polfjärd

riksdagsledamot för Västmanland

Maria Plass

riksdagsledamot för Västra Götalands län,

ledamot av näringsutskottet

Staffan Anger

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons