Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

M: Framgång med rehabiliteringsgarantin

Jobben är vår viktigaste fråga eftersom de utgör grunden för vår gemensamma välfärd. Vi ska ständigt utveckla våra reformer för att människor ska finna en plats på arbetsmarknaden.

Annons
Får hjälp. Psykiska diagnoser, utbrändhet och värk ger stor sjukfrånvaro.

En del i detta är att människor får rätt stöd och vård för att som förtidspensionerad kunna återvända till arbete så snart som möjligt. Regeringen har avsatt 960 miljoner kronor år 2011 för rehabiliteringsgarantin. Landstingen får del av dessa pengar i förhållande till hur många patienter som får behandlingen. Under 2010 fick över 50 000 personer behandling genom garantin. Regeringen har tydligt deklarerat att viktiga politiska reformer ska ha sin grund i forskning och på regeringens uppdrag har därför Karolinska institutet utvärderat rehabiliteringsgarantin.

Nu i veckan tog socialdepartementet emot rapporten som visar ett gott resultat. Resultaten av Karolinska institutets utvärdering visar att den som fått behandling inom rehabiliteringsgarantin löper mindre risk att bli förtidspensionär. Det är en betydelsefull framgång. Även om det tar tid innan den här typen av omfattande insatser ger effekt har patienternas hälsa och arbetsförmåga förbättrats efter rehabiliteringen och deras egen upplevelse är positiv. Vi ska alltid sikta på att fler människor får chansen att återgå till arbete.

Allas vilja till arbete måste tas till vara och utanförskapet brytas.

Rehabiliteringsgarantin är en unik satsning som alliansen införde 2009 för att minska sjukfrånvaron. Garantin riktar in sig på de diagnoser som dominerar svensk sjukfrån-varo: psykiska diagnoser samt långvarig värk. Individen har erbjudits en form av evidens-baserad behandling som utförs av landstingen. Patienterna som deltar i garantin erbjuds behandlingar till samma kostnad som ett vanligt läkarbesök.

I Västmanland ingick 1 664 individeri rehabiliteringsgarantin, vilket sparade samhället drygt 226 miljoner kronor under förra året. Fler människor kan få vård och stöd för att komma tillbaka till arbetsmarknaden. I hela landet har det sparats drygt sju miljarder kronor. Den som genomgått behandling via rehabiliteringsgarantin halverar sin risk att hamna i förtidspension jämfört med den som inte fått behandling. Detta innebär stora besparingar dels av mänskligt lidande dels i samhällsekonomiska aspekter. På individnivå är vinsterna med ökad livskvalitet givetvis enorma.

Nu förtidspensionerar vi färre vuxna än på flera decennier. Någon liknande satsning för att minska sjukfrånvaron förekom inte under S-regeringen. Vi ser positivt på en fortsättning av rehabiliteringsgarantin då sjukfrånvaron efter rehabilitering minskar ju längre rehabiliteringsgarantin har funnits.

Vi ser ett samhälle där fler människor kan återgå i arbete, få en förbättrad livskvalité och inte hamna i passiva och långasjukskrivningar.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons