Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

M: Jämställdhetsproblem löses inte ovanifrån

Annons

Socialdemokraterna vill se en kvotering på 40 procent i bolagsstyrelser för det under-representerade könet, oavsett vilket det är. Löfven riktar udden mot näringslivet och dess bolagsstyrelser och ropar på kvotering, dock utan att ta hänsyn till att detta inskränker företagens och näringslivets självbestämmande.

Löfvens uttalande om kvotering är ett krav som Socialdemokraterna har drivit tidigare men aldrig har infört. Detta kan jämföras med att vi har fått en starkare kvinnorepresentation i statliga bolag under alliansregeringens tid. Den 1 maj 2012 utgjordes andelen styrelseledamöterna i de statligt helägda bolagen till 49 procent av kvinnor samtidigt som andelen kvinnliga styrelseordföranden uppgick till 43 procent.

Vi menar att kvotering är fel väg att gå eftersom vi inte tror på att lösa ett jämställdhetsproblem ovanifrån. Dessutom är frågan om platser i bolagsstyrelser bara ett problem för en liten elit. I stället vill vi lägga fokus på människor, där kvinnors ökade tillträde till arbetsmarknaden, kvinnors ökade företagande och själv-bestämmande lägger grunden för ett sunt jämställdhetstänkande.

Vi anser inte att det är ett politiskt ansvar att bestämma hur ägarna utnämner sina styrelser. Det är näringslivets ansvar. Politiken kan skapa förutsättningar medan det är fritt för företagare och näringsliv att rekrytera och utnämna. Jämställdheten ökar när man ser och tar tillvara på de kompetenta kvinnor som finns, inte genom tvångsmedel och lagstiftning.

Vi tänker fortsätta att satsa på att öka kvinnors inflytande genom ökat politiskt stöd för eget företagande och egen kraft. Kvinnor behöver få större möjlighet till företagande för att på så sätt stärka sin position. Ett gott exempel är välfärdsbranschen där många kvinnor är företagare och majoriteten av företagsledarna är kvinnor. Vi ser positivt på den ökade valfriheten inom välfärden där vi bejakar mångfalden samtidigt som vi tycker att det behövs en stark tillsyn av både offentlig och privat driven verksamhet i vård, omsorg och skola.

Jämställdhet är inte en kvinnofråga utan en fråga om allas lika värde och en frihetsfråga för hela Sverige. För Moderaterna handlar jämställdhet om att ha lika rättig-heter och om att bli bemött, bedömd och sedd som en egen person.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons