Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

M: Varning för (s)kattechock!

Annons

För att möta Sveriges utmaningar har regeringen i samband med höstens budgetproposition lagt fram nya förslag för att förstärka jobbpolitiken, stärka Sveriges framtida tillväxtmöjligheter och förbättra välfärden.

Vi ser nu hur den internationella ekonomiska oron sprider sig och det kastar givetvis också skuggor över Sverige. Vi kan räkna med lägre ekonomisk tillväxt under 2008 och 2009 men det är viktigt att komma ihåg att Sverige har stark position att möta avmattningen, eftersom vi har god ordning på våra offentliga finanser. Vi står rustade för att möta en avmattning i konjunkturen och har i budgetöverskott vad andra länder har i underskott.

I budgetpropositionen presenteras tre offensiva reformpaket för att både stärka Sveriges ekonomi och motverka konjunkturnedgången. Sammantaget handlar det om nya satsningar på cirka 32 miljarder kronor under 2009.

Det handlar om tre reformpaket: ett för jobb och företagande, ett för att rusta Sverige för framtiden och ett för att förstärka välfärden.

Vi har valt att gå vidare med jobbskatteavdraget, som gör det mer lönsamt att arbeta och som är viktigt för att bryta med utanförskap och bidragsberoende. Med de tre stegen inom jobbskatteavdraget har cirka 97 procent av alla heltidsarbetande fått skattesänkningar på över 1000 kronor. För en sjuksköterska har nu skatten sänkts med sammantaget 1477 kronor i månaden. Samtidigt sänker vi arbetsgivaravgifterna för företag, vilket gör att det blir billigare att anställa och att löneökningar inte slår igenom lika kraftigt.

För att rusta Sverige för framtiden görs en betydande satsning för att höja kvaliteten i svensk forskning och satsningar på infrastruktur. Totalt kommer tillskottet till forskning att omfatta närmare 15 miljarder kronor fördelat på fyra år, och de kommande två åren satsas närmare 10 miljarder kronor på infrastruktur. Vi satsar också på att utveckla förskolan och skolan.

För att stärka välfärden ska skatten för pensionärer sänkas. För pensionärer med låg eller ingen inkomstpension sänks den årliga skatten med 2300-3500 kronor. Totalt berörs drygt 90 procent av landets pensionärer av reformen.

Det görs också satsningar för förbättrad kvalitet i psykiatri, sjukvård och omsorg.

Mot detta står socialdemokraternas politik som skulle innebära en skattechock och färre jobb. Senast har de tagit avstånd från det tredje steget i jobbskatteavdraget och de förändringar vi gör av den statliga inkomstskatten. Därmed kan vi för bara låg- och medelinkomsttagare konstatera skattehöjningar på över 30 miljarder kronor.

Sammantaget innebär socialdemokraternas förslag skattehöjningar i storleksordningen 70 miljarder kronor. Det betyder att skattebelastningen för varje löntagare ökar med över 15 000 kronor om året.

Till detta kommer att socialdemokraterna vill höja arbetsgivaravgifterna. För unga människor handlar det om en höjning på 20 miljarder kronor.

De säger dessutom nej till den sänkning på tio miljarder som vi nu föreslår. Sammantaget höjs arbetsgivaravgifterna, även om vi beaktar socialdemokraternas löften om sänkningar, med 25 miljarder kronor. Med socialdemokraternas politik blir det mindre lönsamt att arbeta och dyrare att anställa.

Det socialdemokratiska alternativet leder till att sysselsättningen skulle bli lägre. Enligt finansdepartementet med 50 000 på kort sikt och med 70000 på längre. Det betyder att vi vänder tillbaka och raskt återvänder till bidragsberoende och utanförskap. Det i sin tur slår hårt mot möjligheten att finansiera och utveckla såväl välfärden som migrationspolitiken.

Det är inte en politik för ökad rättvisa.

Tobias Billström

migrationsminister

Jessica polfjärd

länsförbundsordförande

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons