Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Magnus Edlund: Nämndemännen en garanti för insyn

Annons

Lagmannen Per Kjellsson ogillar systemet med nämndemän vid domstolarna och argumenterar på VLT Debatt för varför dessa bör avskaffas. Ett problem är dock att en del av argumenten med samma kraft kan riktas mot juristdomare.

Kjellsson skriver att det är olyckligt att nämndemän, som dömts för brott som inte är bagatellartade, kan sättas att döma andra.Men då kan man ställa en motfråga: är det inte lika allvarligt när det gäller jurist-domare?

Det finns principer om att juristdomare ska vara mycket svåra att avsätta, för att de ska stå fria mot lagstiftare och politiker. Men detta får även till följd att vi har juristdomare som fortsätter döma trots att de till exempel åkt fast för brott mot sexköpslagen eller hustrumisshandel.

Kjellsson tycker att det kunde räcka med att ha nämndemän i allvarligare brottmål. Men vad är mindre allvarliga rättegångar? Jag undrar om han, som ju upplevt massor av rättegångar, har blivit lite fartblind. För den medborgare som, kanske enda gången i sitt liv, hamnat i en rättegång är det nog svårt att se den egna rättegången som mindre viktig. Han undantar tydligen samtliga tvistemål och alla brottmål som inte är ”allvarliga”. Här måste hans åsikter ställas mot en bakgrund av att staten under lång tid kraftigt har inskränkt rättssäkerheten för medborgarna, när det gäller rättshjälp för att ha råd med en advokat och rätten att överklaga.

Kjellsson ogillar att det är de politiska partierna som utser nämndemän och ser en risk att vi får nämndemän med odemokratiska åsikter. Själv tycker jag att det är en mycket värdefull ”innehållsdeklaration” att nämndemännens politiska åsikter är kända. Detta gör att man lättare kan se om de tar ovidkommande hänsyn utifrån sina politiska åsikter.

Men vem ska kontrollera detta hos juristdomarna? De är en av de mest segregerade yrkesgrupperna i Sverige, där man fortfarande har en kraftig överrepresentation från den övre medelklassen. Naturligtvis har även domare politiska åsikter och andra värderingar men är man alltid medvetna om detta? Ett exempel på motsatsen är domaren i Pirate Bay-målet, som var medlem i en organisation som kräver hårdare tag mot fildelare. Ändå såg han inget problem i att döma i ett brottmål där anklagelsen var olaglig fildelning.

Att Kjellsson sedan tycker att nämnde-män ska begränsas för att det är så jobbigt vid inställda rättegångar är förvånande. Problemet med att varannan (!) brottmålsrättegång ställs in för att den tilltalade inte behagar dyka upp har varit känt i decennier och kan knappast vara nämndemännens fel. Detta borde lagstiftaren och domstolarna ha gjort något åt för länge sedan.

Intill det att någon hittar ett bättre system så är de politiskt utsedda nämndemännen den garanti vi har för att medborgarna får viss insyn i den dömande verksamheten.

Rör inte min nämndeman!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons