Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Majoriteten silar mygg och sväljer kameler

Annons

På barn- och ungdomsnämndens sammanträde i tisdags visade majoritetspartierna, socialdemokraterna och vänsterpartiet, att de inte är villiga att vika sig en tum när det gäller de nya riktlinjerna för skolskjutsar som tagits fram under våren.

Vi inom oppositionspartierna har arbetat konstruktivt med att syna förslaget utifrån gällande lagstiftning, rekommendationer från bland andra Vägverket och Ernst Youngs revisionsrapport och de många remissvar som kommit in.

Vi såg flera väsentliga oklarheter och yrkade därför återremiss.

* Vi vet inte hur många barn som berörs av förändringar.

* Vi vet inte vad riktlinjerna ger för ekonomiska, trafiksäkerhetsmässiga och miljömässiga konsekvenser.

* Vi saknar beskrivning av hur barn och föräldrar ska få ökat inflytande och delaktighet.

* Vi saknar flera av Ernst Youngs förslag, till exempel hur man tar hänsyn till barnperspektivet i enlighet med Västerås barn- och ungdomspolicy.

* Vi saknar ändringar i delegationsordningen, vilket innebär att det formellt fortfarande är rektorerna och inte skolskjutshandläggaren som ansvarar för att bevilja skolskjuts fram till den 6 september då barn- och ungdomsnämnden har nästa sammanträde, det vill säga tre veckor efter skolstarten i höst.

* Vi saknar en beskrivning av samarbetsavtal och fördelning av kostnadsansvar mellan barn- och ungdomsnämnden och teknik- och idrottsförvaltningen.

* Vi vet inte hur riktlinjerna påverkar föräldrars möjlighet att överklaga beslut.

* Vi vet inte hur de nya riktlinjerna påverkar ansvaret vid en eventuell olycka.

* Vi har inte sett någon informationsplan, trots att det var en del av utredningsuppdraget.

* Vi vet inte konsekvenserna av Skultuna kommundelsnämnds beslut att behålla nuvarande avståndsregler till hållplats för barn i förskolan och upp till årkurs 3.

Muntligen fick vi på mötet information om att de nya avståndsreglerna kan ge besparingar runt 500 000 kronor och att det är "några hundratal" elever som berörs. Trots alla oklarheter och trots att besparingen förväntas bli relativt blygsam så valde socialdemokraterna och vänsterpartiet att driva igenom de nya riktlinjerna precis före skolavslutningarna. Risken är nu stor att vi får se en ny kaotisk höst.

Ärendet innan hade socialdemokraterna och vänsterpartiet klubbat igenom ett förslag om att ge Skiljeboskolan, från förskolan till årskurs 6, ett extra anslag på 2,7 miljoner kronor för att skolans cirka 50 elever inte räcker att täcka lokalhyran. För något år sedan fick Skiljeboskolan 1,2 miljoner i extra anslag av samma anledning. Totalt har alltså Skiljeboskolan fått närmare 4 miljoner kronor extra till 50 elever. Detta enbart för att hindra att en friskola etablerar sig på Skiljebo (det finns ett anmält intresse för start av friskola). Det finns också en möjlighet för Skiljeboskolan att samordna lokalerna med årskurs 7-9.

Men när det gäller säkerheten kring skolskjutsar som berör flera hundra elever gäller det att snabbt få ner kostnaderna med i bästa fall en halv miljon. Var finns logiken? Varför denna skillnad mellan olika skolbarn i Västerås?

Talesättet "att sila mygg och svälja kameler" passar väl in på hur den styrande majoriteten i Västerås väljer att prioritera. Vi i Västeråsalliansen säger ja till tydliga riktlinjer för skolskjutsar. Men det får inte bli på bekostnad av trafiksäkerheten och barnens bästa.

Elisabeth Unell

Vicki Skure Eriksson

Agneta Berliner

Solveig Nygren

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons