Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Med S ambitionsnivå för kyrkan skulle vi ännu tro på Oden och Tor

Annons

Domkyrkan i Västerås.

Socialdemokraterna pådyvlar i debattartikel efter debattartikel POSK i Västerås åsikter som vi inte har. Ett dåligt debattknep som tydligt visar att partipolitik inte hör till kyrkan!Än mer anmärkningsvärt är att Socialdemokraterna fortsätter att kritisera POSK för avsaknad av mål för Svenska kyrkan i Västerås och för att inte ha drivit arbetsmiljöarbetet.

Det är ju Socialdemokraterna som har styrt Svenska kyrkan i Västerås under de senaste fyra åren! Problemet är inte POSK! Problemet är att Socialdemokraterna har misslyckats med att genomföra ett konkret och uppföljningsbart mål- och utvecklingsarbete. Ett misslyckande som har fått allvarliga konsekvenser för både verksamheten och arbetsmiljön.

Faktum är:

■ att POSK konsekvent under de senaste fyra åren efterlyst och även gett förslag till systematiskt mål- och utvecklingsarbete.

■ att POSK tidigt i mandatperioden synliggjorde behoven av insatser för att minska de ökande sjukskrivningstalen.

Det är tydligt att Socialdemokraterna saknar visioner och mål för framtiden. Hade Västmanlands apostel Sankt David haft samma låga ambitionsnivå skulle möjligtvis Munktorp varit kristet. Och vi andra skulle fortfarande tro på Oden och Tor! POSK har högre visioner än så!

Samhället förändras och Svenska kyrkan i Västerås står inför utmaningar som kräver att vi prioriterar och fokuserar på det som är kyrkans huvuduppgift – att tala tydligt om Jesus så att många fler människor kan växa och leva i sin tro.

POSK sätter därför upp konkreta och utmanande inriktningsmål för den kommande mandatperioden inom tre områden som är särskilt viktiga för att människor ska kunna komma till tro. Dop, gudstjänst och hjälp till människor som är i behov av hjälp. Förutsättningar för måluppfyllelse är en budget i balans och en god arbetsmiljö, inklusive en sjukfrånvaro som inte överstiger 3 procent.

För att genomföra detta

■ vill POSK använda de pengar som redan har anslagits till verksamheten. Under innevarande mandatperiod har verksamheten gett överskott i förhållande till budget. Pengar för verksamhet, till exempel dop och andra gudstjänster har inte använts fullt ut.

■ vill POSK återuppta ett långsiktigt kvalitets- och utvecklingsarbete. Tillsammans med och med omsorg om medarbetarna. Prioritera! Välja till! Välja bort! Säkerställa att kyrkans resurser används effektivt och på rätt sätt. Inte minst när det gäller drift- och underhåll samt kommande investeringar i Kyrkans fastigheter

■ vill POSK ge möjligheter för den stora mångfald av medlemmar som vill engagera sig ideellt i Svenska kyrkan. Genom att öka antalet frivilliga i församlingarna kan kyrkan bli viktig och göra skillnad för så många fler människor i Västerås.

POSK står fria från partipolitiska hänsyn och kan uteslutande arbeta för Kyrkans bästa! Rösta på POSK!

Karin Tilly

Maria Thorgren

Ingemar Egelstedt

Victor Månsson

Kandidater i Kyrkovalet för POSK

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons