Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mer makt till regionerna!

Ökad självständighet för regioner ökar landets tillväxt. Eftersom inte hela landet är i samma konjunkturfas, med samma arbetsmarknad och samma näringslivsstruktur, är det lokala näringslivet avgörande för regionens framtid.

Annons

Den socialdemokratiska regeringens maktutövande innebär att många, både kommuner och regioner, tvingas stå med mössan i handen, för att få hjälp med att få fart på hjulen i sin region. Den statliga centralstyrningen måste stå tillbaka för ett ökat tvärsektoriellt regionalt/lokalt inflytande.

De statliga "stuprören" ner till den regionala och lokala nivån hindrar och fördröjer all utveckling. Vi vill omorientera politiken och fokusera utvecklingsmöjligheterna utifrån regionens lokala förutsättningar. De lokala och regionala organen har ett bättre beslutsunderlag än vad de centrala myndigheterna har.

Vi har tidigare framfört att Mälardalsrådet bör utvecklas genom att ta första steget mot bildandet av en direktvald Mälardalsregion. Det är angeläget att vi skyndar på utvecklingen för att inte förlora både tid och handlingskraft, i väntan på den pågående ansvarsutredningens förslag till regionbildningar.

Det är statens ansvar att vi har goda kommunikationer, både digitala och traditionella över hela landet, för att inte riskera att investeringar och nyetableringar uteblir. Privata satsningar och företagande får inte hindras av ett bristfälligt transportsystem.

Om vi har bra kommunikationer kan de som vill bo mera perifert i sin region eller välja sitt boende i en näraliggande region. På så sätt lättar vi på trycket på den överhettade bostadsmarknaden i storstadsregionerna samtidigt som vi ger utvecklingsmöjligheter för städer och bygder runt storstäderna. De boende i tätortsnära landsbygd har en väldigt hög utvecklingspotential. Att bo på landet och att kunna ta del av arbets- och kulturutbud i en storstad, höjer livskvaliteten.

Socialdemokraterna presenterade tillsammans med miljöpartiet och vänsterpartiet för mindre än ett år sedan stora planer med satsningar på hundratals miljarder på kommunikationer och infrastruktur. Planerna håller inte och löften skjuts på framtiden.

Hur ska regioner, kommuner, företag och privatpersoner kunna planera utifrån osäkerheten i regeringens politik? Den ryckighet och de omkastningar som präglar trafik- och infrastrukturplaneringen gagnar inte den hållfasthet och långsiktighet som är nödvändig inom transportsektorn.

Vi vill ha mera makt och skattekraft till regioner och kommuner. Ja, det blir annorlunda om vi lokalt får bestämma över områden som i dag är statliga kompetenser. Denna tanke är säkert skrämmande för dem som i likhet med Göran Persson och Pär Nuder fortfarande tror att kollektiva lösningar och maktkoncentration är nyckeln till rättvisa. Men staten är inte den ultimata garanten för rättvisa och välfärd. Välfärden ökar om det finns möjligheter till lokala/regionala lösningar och då måste vi tillåta olikheter över landet.

Om Västra Götaland hade haft fullgod regional makt skulle innevånarna inte behövt uppvakta regeringen om ett akut Trollhättepaket eller att be om lov för att avgiftsfinansiera utbyggnaden av E 6:an. Stockholmarna hade inte behövt segdra Citytunneln om makten och resurserna funnits i regionen. De folkvalda, på såväl regional nivå som på riksnivå har ambitioner att forma ett bra land för medborgarna. Skillnaden är att de regionalt folkvalda har lokalkännedomen medan riksnivån sitter på besluten och resurserna.

Jörgen Johansson (c), riksdagsledamot, Västmanland

Bengt Wahlberg (c), kommunalråd, Enköping

Lars Berge-Kleber (c), landstingsråd, Örebro

Henrik Elmberg (c), landstingsråd, Södermanland

Rolf Edlund (c), kommunalråd, Heby

Raymond Svensson (c), Haninge, Stockholms län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons