Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mer tid behövs för patienten

Annons

Mer tid för patienten behövs. Myndigheten för vårdanalys rapporterar (2013:9) att mycket ”annat” inkräktar på tiden för direkt patientkontakt.

En stor tidstjuv är inrapportering av mätvärden som styr ersättningen till vårdcentraler och sjukhuskliniker. Sådan styrning av sjukvården är speciellt utvecklad i Stockholm medan Västmanland inte hunnit så långt i utvecklingen.

En viktig hörnsten i denna styrning är registrering enligt DRG (Diagnosis Related Groups) som införts på många håll i landet och är under införande i Västmanland.

För varje patientkontakt registereras som grund för kostnadsersättning ett stort antal diagnoser och åtgärder, till exempel röntgenundersökningar, Maciej Zaremba har i en artikelserie i Dagens Nyheter, sammanfattad i boken Patientens pris beskrivit orimliga konsekvenser av överdriven ekonomisk styrning med mätningar bland annat med DRG-systemet.

Boken manar till besinning. På ett övergripande plan kan den ekonomiska styrningen med hjälp av mätningar tyckas tilltalande men djävulen sitter som så ofta i detaljerna. Till saken hör dessutom att många viktiga kvaliteter sjukvården inte så lätt låter sig mätas.

Skall läkare kalla till återbesök eller per telefon meddela provresultat? Detta bör givetvis bedömas från fall till fall på praktiska och medicinska grunder. På många håll ger återbesök ersättning till skillnad från telefonkontakt. Detta frestar till att prioritera återbesök.

Råd om motion är väsentligt vid vissa patientmöten men inte vid alla. Om läkaren skriver ut recept på motion ges särskild ersättning bland annat i Västmanland. Men behovet av sådana recept bör givetvis bedömas professionellt i det enskilda fallet och inte styras av ekonomi.

Om patienten söker för ryggskott och vårdats för cancer för 25 år sedan är det viktigt av ekonomiska skäl att registrera tillstånd efter cancer som bidiagnos även om cancern i det aktuella sammanhanget saknar relevans. Man får heller inte missa att notera depression utlöst av ryggskottet. Zaremba visar att en epidemi av depression drabbade Ljungby 2001 men skonade det närbelägna Lagan där man inte upptäckt konsekvensen av nya ersättningsprinciper.

Skall läkaren ta hand om de svårast sjuka eller satsa på många lätta fall? Problemet kräver en grannlaga etisk professionell bedömning. De svårast sjuka fordrar ju särskild omsorg men detta måste balanseras så att lättare åkommor också behandlas. Många lätta fall ger bäst ersättning vilket snedvrider ersättningen.

För att utnyttja de komplexa och manipulerbara ersättningssystemen maximalt anställs till och med särskilda administratörer, specialiserade på bland annat aktiv DRG kodning. Ökade resurser till administration på patientkontaktens bekostnad blir resultatet.

Den befogade kritiken mot det ökande rapporterandet av mätresultat för ekonomisk styrning kopplas sällan till konkreta förslag till alternativ styrning av sjukvården. Jag vill inte göra det så lätt för mig och föreslår därför lösningar som bygger på förenklingar, mindre detaljkontroll och framför allt på tillit till och ett stärkt förtroende för vårdpersonalens professionella omdöme.

Ersättningen till vårdcentralerna förenklas starkt och grundas på antalet personer som är registrerade vid den aktuella vårdcentralen med förstärkt ersättning för de äldsta och de yngsta Dessutom gynnas vårdcentraler i områden med stora sociala problem med hjälp av så kallat socioekonomiskt index. En mindre del av ersättningen kopplas till antalet patientbesök. Detta motsvarar väsentligen ersättningssystemet på 1990-talet som var en fin tid för primärvården i Västmanland.

Införandet av DRG i Västmanland stoppas. Ledande princip bör vara att ett vårdområde, till exempel hjärtsjukvården, får de medel som genomsnittligt förbrukas av svenska landsting för hjärtsjukvård efter justering för antalet invånare och deras ålder. De problem som eventuellt uppkommer med ett sådant system för ersättning får tas upp till särskild förhandling. Rent medicinsk revision bedömer hur en klinik vid Västmanlands sjukhus fungerar i förhållande till jämförbara kliniker i landet.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons