Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mikael Damsgaard (m): Flytta elever - en sista utväg

Annons

I Västerås skolor ska nolltolerans gälla avseende alla former av kränkande behandling. Kommunfullmäktige har i Västerås stads utbildningsplan slagit fast att varje skola ska bedriva ett verkningsfullt arbete mot kränkande behandling.

Inte desto mindre vet vi att det dagligen förekommer olika former av kränkningar i våra skolor. Kränkningarnas karaktär kan ta sig många olika former men kan aldrig accepteras. Skolans arbete med att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för alla elever och att bekämpa alla former av kränkningar måste vara ständigt pågående. Utgångspunkten för detta arbete är den likabehandlingsplan som ska finnas på varje skola.

Under den senaste tiden har oro och kränkningar på Bäckbyskolan uppmärksammats i flera artiklar i VLT. Skolan har vidtagit omfattande åtgärder för att återskapa arbetsro och trygghet på skolan, samtidigt som en grupp föräldrar till elever på skolan upplever skolans åtgärder som otillräckliga.

I detta sammanhang har en diskussion förts avseende möjligheten att förflytta elever, som står för kränkningar eller trakasserier, till en annan skola.

Sedan den 1 juli 2007 är det möjligt för kommunen att, emot föräldrarnas önskemål, förflytta elever till en annan skola om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. Jag tycker att det är en viktig möjlighet som kommunerna har fått till sitt förfogande att ta till när andra möjligheter är uttömda.

Jag tror emellertid inte att förflyttning av elever är en mirakelkur som löser alla problem. Min uppfattning är att instrumentet ska användas när andra möjligheter att lösa problemen bedöms vara uttömda. För att underlätta för skolorna i deras handläggning fattade grundskolenämnden, i oktober 2008, beslut om villkor för byte av skolplacering mot vårdnadshavares önskemål.

I villkoren framgår bland annat att aktuella och kontinuerligt utvärderade åtgärdsprogram ska finnas och att alla möjliga lösningar på skolan ska vara prövade. Normalt är det skolans rektor som aktualiserar behovet av att förflytta en elev. Grundskolenämnden kan därefter besluta om byte av en elevs skolplacering.

Grundskolenämnden är beredd att fatta beslut om förflyttning av elever när det är befogat och nämndens villkor är uppfyllda. Det är i detta sammanhang viktigt att varje ärende prövas seriöst för att enskilda elever ska få en rättssäker bedömning.

Mikael Damsgaard

kommunalråd,

ordförande i grundskolenämnden,

Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons