Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljöorganisationer: Hindra illegal skogsavverkning

I dag färdas illegalt avverkat timmer från ­hotade skogar i Asien fritt till svenska marknader. EU:s lagstiftning förbjuder inte import eller vidareförsäljning av sådant svart virke på den europeiska marknaden.

Annons

I svensk rätt kallas sådan verksamhet normalt för häleri, men regeringen företrädd av jordbruksminister Eskil Erlandsson har hittills gjort sitt bästa för att motverka försöken att få ett EU-förbud mot illegalt avverkat timmer.

Dessbättre har den svenska regeringen, om den menar allvar med att vara ett föredöme i klimatfrågan, en unik möjlighet genom det kommande svenska ordförandeskapet i EU att nu verka för att stoppa skogsskövlingen.

Den globala avskogningen står i dag för en femtedel av de totala utsläppen av växthusgaser. Det är mer än de samlade utsläppen från hela världens transportsektor. Avskogningen sker främst i tropiska områden som Amazonas och Borneo. Vetenskapliga bedömningar tyder på att upp emot 13 miljoner hektar naturskog försvinner varje år, främst i tropikerna. Detta motsvarar omkring en tredjedel av Sveriges yta. Olaglig avverkning och handel med olagligt virke är en mycket viktig drivkraft till denna skrämmande utveckling.

EU är en stor importör av illegalt virke, något som får omfattande negativa konsekvenser för naturen samt lokal- och ursprungsbefolkningarna i de länder där skogen avverkas. Enligt EU-kommissionens egna uppskattningar kommer hela 19 procent av EU:s totala virkesimport från olagliga källor. Frånvaron av ett förbud mot denna import leder till dumpade priser och illojal konkurrens på EU:s marknad, vilket missgynnar alla de företag som tar ett miljömässigt och socialt ansvar.

När EU-kommissionen i höstas presenterade sitt lagförslag för att komma åt detta problem så var det efterlängtat efter fem års långdragna diskussioner. Det var därför med stor besvikelse som vi kunde konstatera att förslaget är fullt med kryphål.

Utan stora förändringar som täpper igen kryphålen kommer EU knappast att bidra till att motverka den illegala skogsavverkningen. Kommissionen föreslår nämligen att EU inför ett system där de som importerar eller säljer träprodukter vidtar vissa åtgärder för att ”minska risken” för att illegalt avverkat trä hamnar på EU:s marknad. Detta är för svagt och kommer förstås inte att leda till ett stopp för det svarta virket.

I stället behövs det tydliga regler och fastställda böter för dem som bryter mot bestämmelserna. Det behövs också klarhet i hur regelverket ska kontrolleras och vem som får i uppdrag att göra detta. Vidare är det av stor vikt att alla aktörer som importerar och handlar med virke och skogsprodukter omfattas av förordningens krav.

Europaparlamentet med svenska ledamöter från både riksdagsmajoriteten och oppositionen krävde nyligen viktiga förbättringar av EU-kommissionens förslag. Men Sveriges regering har hittills snarast agerat för att ytterligare försvaga den redan otillräckliga förordningen.

Under ledning av jordbruksminister Eskil Erlandsson har Sverige länge motverkat försöken att få ett EU-förbud mot illegalt avverkat timmer. Sveriges agerande verkar främst vara ett sätt att undvika att svenska företag ska behöva anpassa sig till några alls ytterligare regleringar.

Olaglig avverkning är ett av de främsta hoten mot världens skogar, den biologiska mångfalden och utgör en viktig orsak till klimatförändringarna. Att hindra illegal avverkning och därmed avskogning har en tydlig koppling till den ambitiösa klimatpolitik som regeringen säger sig driva. Vi vill nu se resultat av det arbetet.

De avgörande besluten om lagstiftningen kommer att fattas under höstens svenska ordförandeskap i förhandlingar mellan medlemsländerna och EU-parlamentet.

Vi uppmanar miljöminister Andreas Carlgren och jordbruksminister Eskil Erlandsson att använda det svenska ordförandeskapet i EU för att på allvar bidra till att förbättra kommissionens förslag. Vi är övertygade om att vare sig svenskar eller andra européer vill bidra till global skogsskövling, klimatförändringar och minskad biologisk mångfald. EU-lagstiftningen får inte bli ytterligare ett slag i luften mot svartvirke och organiserad kriminalitet.

Lasse Gustavsson

generalsekreterare Världsnaturfonden WWF

Mads Flarup Christensen

generalsekreterare Greenpeace Norden

Mikael Karlsson

ordförande Svenska Naturskyddsföreningen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons