Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljöpartiet: Nya investeringar måste vara klimatsmarta

Klimatförändringarna blir allt mer påtagliga. Behovet av ett klimatsmart samhälle blir allt större.

Annons

Investeringarna som i dag görs i infrastruktur och byggnader påverkar inte bara utvecklingen nu, utan ger också förutsättningarna för hur samhället och utsläppen utvecklas i lång tid framöver.

Om vi bygger motorvägar innebär det en satsning på lastbilar och bilism, även för våra barn och barnbarn. När miljöförstörande fossilgaskraftverken redan står klara är det mycket som talar för att fossilgasen förblir en del av energiförsörjningen.

Därför är det avgörande att inte lägga en enda krona till på klimatfientliga investeringar. I stället krävs offensiva klimatsmarta satsningar. Det handlar till exempel om järnvägar, energisnåla hus, förnybar energi och stadsplanering för minskat transportberoende.

För trots klimatfrågans aktualitet planeras både större och mindre klimatfientliga projekt. Regeringen står bakom flera, vilket rimmar illa med ambitionen att Sverige ska vara ett föregångsland som minskar vår klimatpåverkan.

Exempelvis skär regeringen ner anslagen till järnvägsinvesteringar och har beslutat att intäkterna från trängselavgifterna i Stockholm ska gå till byggande av nya motorvägar istället för kollektivtrafiken.

För att minska vår klimatpåverkan behövs smartare och mer långsiktiga investeringar. Det finns många exempel på vad som går att göra:

* Fördubbla järnvägstrafiken. Det ska vara enkelt, smidigt och billigt att transportera gods på järnväg och en självklarhet att välja tåg.

* Öka kapaciteten i kollektivtrafiken. Städer kan planeras så att det som behövs i vardagen kan nås med gång, cykel eller kollektivtrafik.

* Det ska löna sig med sol och vind. Det krävs tydliga styrmedel som gynnar långsiktiga investeringar i förnybar energi.

* Biogassatsning kan ge dubbel klimatvinst. Fordonsgas kan göras av matavfall, gödsel och avloppsslam. Gödsel släpper annars ut metan, vilket ger dubbel klimatvinst.

* Halvera energiförbrukningen i miljonprogrammen. I bostäder finns stora möjligheter att minska klimatpåverkan genom energieffektivisering.

* Minska sårbarheten. Strategiska klimatinvesteringar måste få överordnad status i kommunernas planering.

I Västerås oroas vi över att pengarullningen till Västerås flygplats fortsätter, trots att flyget är en stor klimatbov. Västerås satsning på biogasproduktion är exempel på ett klimatsmart beslut. Fler och fler bussar drivs nu med biogas.

Det bidrar både till bättre globalt klimat och hälsosammare luft i Västerås centrum.

Klimatsmarta investeringar leder också till minskade utsläpp av föroreningar som svavel, kväve och partiklar. Då blir det lättare att nå miljömål som minskad övergödning, ren luft och god bebyggd miljö. Samtidigt gynnas folkhälsan och trafiksäkerheten när allt fler åker kollektivt eller cyklar och går. Vinsterna av klimatsmarta investeringar är många.

Magnus Johansson

partistyrelseledamot

Mikael Vilbaste

ledamot av Västerås kommunfullmäktige

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons