Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mimers p-platsplaner är ogenomtänkta

Annons

Hyresgästernas syn på planen för utveckling av Skiljebo centrum inklusive Säbyskogen sammanfattas i vår remiss till Stadsplanekontoret i december 2005. Vi skriver; "Med hänsyn till de i programhandlingarna påtalade behoven av mer bilparkering, bättre angöringar, bättre gång- och cykelstråk och upprustning av parkområdet norr om butiksgallerian tror vi inte att det finns plats för de i programmet antydda höghusen mellan Tråddragargatan och Säbygatan. Här bör man i första hand skapa ett öppnare stadsrum som inkorporerar erforderliga angöringar och parkeringar för bilister, cyklister och gående till affärscentrum. Samtidigt som en förädlad parkstruktur inordnas i detta anslutande stadsrum framför centrumbyggnaderna". Vi skrev också "Tydligare redovisning av tilltänkta byggnadsvolymer med tillhörande bilparkerings- och trafiklösningar efterlyses redan i detta planprogramskede".

Lokala hyresgästföreningen och Grannsamverkan Säbygatan har fått information om denna utveckling av Stadsplanekontoret och i juni såg vi positivt på trafiklösningar och parkering för centrumhandeln medan vi var mer tveksamma till byggnadsplanerna. I augusti fick vi vetskap om Mimers planer och krävde då besked från dem om hur många parkeringsplatser som finns i projektplanen för centrumhandeln, de nya bostadshusen och våra hyresgäster på Säbygatan. Nu har vi fått dessa siffror plus en ritning, som är Mimers och HSB:s partsinlaga till projektgruppen och som avses ligga till grund för den fortsatta planeringen. Mimers summering av antalet parkeringsplatser är mycket otillfredsställande och ogenomtänkt, men kravet att få bygga inte bara två åttavåningshus utan i stället ett höghus plus fem fyravåningshus med sammanlagt 84 lägenheter finns med. Dessutom avser man "sälja av" Gallerians 30 parkeringsplatser på södra sidan till ett parkeringshus i två plan till HSB/Hjärtpunkt Skiljebos två höghus.

Det är med stor förvåning vi upplever att Mimer, som är vår hyresvärd, inte ens tillfrågar oss berörda vid så stora förändringar i vår bostadsmiljö. I Mimers senaste hyresenkät på Säbygatan saknar 143 av 200 tillfrågade hyresgäster parkeringsplatser.

Om vi skall få behålla vårt mycket uppskattade, kompletta centrum, och om det här skall vara ett attraktivt område att bosätta sig i, så är det väl helt klart att området inte kan exploateras så här när det för all framtid kommer att saknas centrumparkeringar och boendeparkeringar. Därför har vi kommit fram till följande ställningstagande:

*Öka antalet P-platser på stora Skiljeboparkeringen, väl synliga från Tråddragargatan.

*Gör inga P-platser smalare än 2,5 meter på centrumparkeringarna.

*Behåll P-platserna på södra sidan. HSB får ordna sina parkeringar på egen mark.

*Iordningsställ fler parkeringsplatser för boende.

*Öppna inte Säbygatan för genomfartstrafik.

*Inga P-platser på Säbygatan.

*Flytta västra övergångsstället på Tråddragargatan västerut och förläng den gång- och cykelled som finns från Tillbergaleden/ Lövstagatan över Tråddragargatan till centrumområdet.

*Överväg annan placering av höghus, exempelvis på Högby Skogsfjäll.

*Iordningställ Säbyskogen så att den kan försköna hela centrum till gagn för alla boende och besökare. Vår mötesplats är och kommer att förbli på norra delen av Gallerian och inte på den södra delen av idrottsplatsen.

Rune Lindgren

Det är med stor förvåning vi upplever att Mimer, som är vår hyresvärd, inte ens tillfrågar oss berörda vid så stora förändringar i vår bostadsmiljö, skriver Rune Lindgren, Grannsamverkan Säbygatan.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons