Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Minister (M): För ett mer robust och mer tillförlitligt järnvägsystem

Sedan jag tillträdde rollen som infrastrukturminister i oktober förra året har mycket av mitt arbete varit fokuserat på frågor som rör järnvägen.

Annons
Ska bli bättre. Det är mycket som behöver göras och allt löses inte med denna satsning, men med ökat underhåll, trimningsåtgärder och reinvesteringar har vi goda möjligheter till förbättringar, skriver Catharina Elmsäter-Svärd.

Sverige tinar nu upp efter en av de kallaste vintrar vi haft på mycket länge och alla aktörer i järnvägssystemet har satts på prov. Jag kan konstatera att det finns en hel del vinterspecifika åtgärder att vidta för att förbättra situationen, men jag ser också att den svåra situation som uppstod i vintras till stor del är ett resultat av brister i systemet som finns där året runt.

Allt fler, privatpersoner och företag, väljer tåget. Det är en positiv utveckling som vi ska värna. Samtidigt leder ökad trafik till ett högt kapacitetsutnyttjande, vilket ställer ännu högre krav på system och aktörer. Tillsammans måste vi vårda det vi har.

Bättre underhåll och löpande trimningsåtgärder är nödvändiga för att undvika försämringar i befintligt system. De positiva effekterna av satsningar på underhåll visar sig dessutom snabbare än vid nyinvesteringar som ofta har långa planeringshorisonter.

Vi blickar framåt och jag är stolt över den viktiga satsning som regeringen nu gör för att minska sårbarheten och uppnå ökad robusthet och tillförlitlighet i systemet.

Regeringen beslutade redan 2010 om en historisk infrastruktursatsning på närmare 500 miljarder kronor fram till 2021. Sedan 2006 fram till i år har anslagen till drift och underhåll av järnvägsnätet ökat med cirka 40 procent i löpande prisnivå.

Nu genomför vi ytterligare en förstärkning av insatserna för drift och underhåll, reinvesteringar och trimningsåtgärder på järnväg inför kommande vinter. Totalt ökas insatserna för banhållning ökas med 15 procent eller 800 miljoner kronor under 2011. Det innebär att regeringen innevarande år satsar 6,1 miljarder kronor för bättre och pålitligare järnvägstrafik. Tillsammans med nya investeringar beräknas satsningarna på järnväg under 2011 därmed uppgå till cirka 14, 3 miljarder kronor.

Satsningen ska möjliggöra:

1. Ökat underhåll – för att ge möjlighet att proaktivt avhjälpa en större andel av de avvikelser i infrastruktur och tekniska system som annars riskerar att skapa störningar i trafiken. Exempel på åtgärder är komponent-byten av de 600 mest utsatta växlarna i storstadsregionerna och installation av modern växelvärmestyrning för att minska vinterproblematiken.

2. Trimningsåtgärder – i signalsystem, mötesplatser och förbigångsspår för att skapa förutsättningar att utnyttja dagens infrastruktur så effektivt som möjligt. Bland annat handlar det om nya mötesspår och åtgärder för att minska antalet nedrivna kontaktledningar.

3. Ökade reinvesteringar – innebär att öka bytestakten av gamla delar av anläggningen och ersätta med ny materiel i stället för att underhålla eller vänta tills det går sönder. På sikt leder det till att underhållsbehovet blir mindre.

Jag har, sedan jag blev infrastrukturminister, arbetat intensivt för att identifiera var de största problemområdena i det svenska järnvägsnätet finns. Det är mycket som behöver göras och allt löses inte med denna satsning, men med ökat underhåll, trimningsåtgärder och reinvesteringar har vi goda möjligheter till förbättringar.

Jag vet att många pendlare har tvekat denna vinter på tågets förmåga att hjälpa dem med vardagspusslandet och att många företag inte har kunnat lite på att varorna kommer fram i tid. Så ska det inte vara. Jag kan inte lova att det blir störningsfritt nästa år. Men jag lovar att inte ge mig och kommer att arbeta kontinuerligt och målinriktat för att människor och företag ska känna sig trygga när de väljer tåget som transportmedel.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons