Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Minskad klimatpåverkan kräver nya politiska beslut

Annons

Statoils försäljning av förnybara drivmedel i Västmanland under årets nio första månader reducerade utsläppen av växthusgasen koldioxid med 3 240 ton. Det motsvarar utsläppen från cirka 1 500 bensinbilar. De förnybara drivmedlen består främst av etanolbränslet E85 och låginblandning av förnybart i vanlig bensin och diesel. Utvecklingen har gått snabbt under de senaste åren, men nu krävs det nya politiska beslut för att ytterligare reducera transportsektorns koldioxidutsläpp.

Det pågår en övergång inom den svenska transportsektorn från fossila till förnybara drivmedel. Antalet tankställen för etanol och fordonsgas ökar kraftigt och i dag låginblandas fem procent etanol respektive FAME/RME i bensin och diesel. Men fortfarande står de fossila bränslena - bensin och diesel - för 96 procent av den totala drivmedelsändningen.

För att minska transporternas klimatpåverkan ytterligare krävs nu snabba politiska beslut om flera åtgärder.

En åtgärd är att driva på en förändring av de EU-beslut som står i vägen för en ökad låginblandning av förnybara drivmedel i bensin och diesel. All 95-oktanig bensin i Sverige innehåller redan fem procent etanol, den högsta nivå som EU tillåter i vanlig bensin. Sedan den 1 augusti i år blandar Statoil och andra bensinbolag dessutom fem procent förnybara drivmedel i dieseln.

Statoil vill minska koldioxidutsläppen ytterligare genom att öka inblandningen till tio procent förnybara drivmedel i såväl bensin som diesel.

En ännu större andel förnybara drivmedel i diesel är möjlig om Sverige går över till den svavelfria Europadiesel som säljs i större delen av Europa och som lämpar sig bättre för inblandning av biokomponenter än dagens svenska diesel miljöklass 1. Den svavelfria Europadieseln ger dessutom lägre koldioxidutsläpp i produktionsledet jämfört med svensk diesel.

Enligt Vägverket motsvarar en enda procentenhets ökad inblandning av etanol i vanlig bensin samma mängd etanol som 50 000 - 100 000 nya E85-bilar förbrukar. Om det skulle bli tillåtet att öka andelen etanol i bensin och RME i diesel från fem till tio procent, skulle det ge samma besparing som 350 000-750 000 etanolbilar. Detta kan jämföras med de totalt cirka 50 000 etanolbilar som finns i Sverige i dag.

En annan åtgärd är att snabbt avskaffa de ökade tullavgifterna på etanol som infördes i januari 2006. Det är viktigt att inte enbart titta på koldioxidutsläppen vid användning av fossila och förnybara bränslen, utan att även väga in utsläppen vid produktionen.

När det gäller etanol varierar utsläppen av växthusgaser i ett livscykelperspektiv kraftigt beroende på framställningen. Sockerrörsbaserad etanol är den bästa ur klimatsynpunkt. Sämst är europeisk spannmålsetanol. På grund av den högre tullavgiften ökar nu användningen av europeisk spannmålsetanol, med större koldioxidutsläpp, på bekostnad av den mer klimatvänliga etanolen från Brasilien.

Miljöminister Andreas Carlgren (c) och regeringen kan genom tre konkreta politiska åtgärder - att driva på för låginblandning av upp till tio procent förnybara drivmedel, att beskatta svavelfri europadiesel som diesel MK1 och genom att avskaffa tullarna på etanolimport - ge Statoil och övriga leverantörer av drivmedel möjligheten att ta ytterligare kliv framåt. Och ta vårt ansvar för klimatfrågan.

Håkan Kirstein

Helena Fornstedt

Nu krävs det nya politiska beslut för att ytterligare reducera transportsektorns koldioxidutsläpp, skriver Håkan Kirstein och Helena Fornstedt, vd för respektive informationsdirektör på Statoil.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons