Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miriam Dunder (s): Kulturens betydelse för hälsan förringas

De två senaste åren i Landstinget Västmanland kan kort sammanfattas med totalt kaos och förvirring.

Annons

Den moderatstyrda majoriteten hade som vallöfte att införa remissfrihet gällande rehabilitering för alla. Med facit i hand kan vi se att remissfriheten hade stora begränsningar och de ekonomiskt tillsatta medlen för remissfriheten snabbt tog slut.

Den moderatledda majoriteten försökte dölja sin kapitala missbedömning genom att ta pengar från vår gemensamma sjukvård och skjuta till för att kunna rädda ansiktet.

Trots detta är det en stor mängd invånare som fortfarande inte får ta del av den så kallade remissfrihet till rehabiliterande behandling hos naprapater eller kiropraktorer, då deras remissfria besök sedan länge är slut.

Detta anser jag är långt ifrån en jämlik och rättvis vård för alla länets invånare.

Rehabilitering i all ära, men mig veterligen finns det fler delar av kroppen som bör ingå i den så kallade remissfria rehabiliteringen för att kunna vara en verklig hjälp för länets alla invånare och på allvar kunna kallas rehabiliterande.

Folkpartisten Torsten Källberg beskrev tidigare i landstingsfullmäktiges debatt kring de remissfria besöken till naprapat eller kiropraktor som enbart det första steget i den tänkta rehabiliteringen, han förklarade att även andra yrkeskategorier skulle bli aktuella som behandlare.

Hälsoutvecklingen hos befolkningen i vårt landsting (Liv Hälsa-undersökningarna) visar att psykiska besvär hos framförallt kvinnor och unga flickor är ett allt vanligare problem.

Detta är något som Källberg borde ha i åtanke när han nu skall leva upp till de löften och indikationer han gjort, anser jag. Utifrån ett genusperspektiv är det sorgligt att se hur lite resurser som läggs på det förebyggande och stödjande området gällande kvinnors och flickors psykiska hälsa.

Vi socialdemokrater anser att familjeläkare alltid ska kunna erbjuda patienter adekvat samtalsbehandling för sitt psykosocialmående vid aktuell mottagning.

Även ungdomsmottagningarna bör ses över för att kunna samverka bättre med skolhälsovård och psykiatri , för att i ett tidigt skede kunna fånga upp och stödj a de ungdomar som har behov av hjälp och stöd.

Majoriteten vill nu höja priserna för bland annat den psykiatriska vården, ett jourbesök hos psykiatriker kan således komma att kosta 400 kronor. För att verka humana beskriver den moderatledda majoriteten att "Eventuella betalningsproblem för personer i dessa grupper får lösas inom andra system och organisationer, främst hos socialtjänsten, alternativt genom avbetalningssystem". (Landstingsplanen för Majoriteten, 2008).

Så gott folk, vid akuta besök med brist på egna penningar, se till att komma innan socialtjänstens telefontid är slut. Den sänkning som majoriteten vill göra med landstingsskatten skulle med all enkelhet kunna subventionera besöken och minska lidande för personer i en redan svår och jobbig situation.

Vi socialdemokrater vill inte ha några höjda priser inom sjukvården. Det minsta vi begär av den moderatledda majoriteten är en konsekvensanalys innan beslut tas.

Den moderatstyrda majoriteten har inga ambitioner att värna om den kultur som alla invånare i landstinget Västmanland tidigare kunnat ta del av. Stora neddragningar har gjorts på bidragen till kulturen de senaste åren på uppdrag av regeringen. Den ekonomiska situationen för till exempel Teater Västmanland har varit och är svår.

Runt om i Sverige sker samma brutala stympning av kulturen. I Landstinget Västmanland har den moderatstyrda majoriteten undvikit att ge någon som helst yttrande kring kulturens framtid. Kulturens betydelse förringas så till den milda grad att de inte ens tagit med en enda skrivning kring kulturens vara eller icke vara i den landstingsplan som skall ligga till grund för hela Landstinget Västmanland.

Det finns gedigen forskning på den positiva och hälsofrämjande påverkan konst, musik och teater har för såväl tillfrisknandet, kreativiteten, fantasin som det psykiska och fysiska måendet.

Detta är något som gäller alla människor, och då vi är individer med olika tycke och smak så krävs det ett brett och tillgängligt utbud av kultur. Kultur håller på att bli en tillgång enbart för den "välställda stadsborna". Detta är något vi socialdemokrater ser som en allvarlig försämring och måste reagera starkt på.

Majoriteten bör inom detta område beskriva vad de har för visioner, hur deras nuvarande syn på kultur går ihop med att följa evidensbaserad forskning och vetenskap för att leva upp till ett hälsofrämjande landsting tillgängligt för alla.

Miriam Dunder

ersättare i landstingsfullmäktige

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons