Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Moderater: Södertälje sluss – klimatsmart investering för framtiden

Annons

Sjöfarten på Mälaren har alltid varit viktig för näringslivet i inre Mälardalen och Bergslagen, allt sedan vikingatiden. Stål och skogsprodukter och under senare decennier industrivaror transporteras dagligen på Mälaren. Dessutom tillkommer stor import av bränslen för fjärrvärmevärken i regionen.

Regeringen har nu på sitt bord att ta ställning till om slussen i Södertälje som i sin nuvarande skepnad invigdes 1924, skall byggas ut så att modernt tonnage även i framtiden skall kunna ta sig långt in i landet på ett klimatsmart sätt. En överflyttning av sjötrafik till lastbil skulle innebära att redan överfulla vägar runt Stockholm skulle kunna belastas med upp till ytterligare 300 000 lastbilstransporter.

Mälaren är en naturlig sjöväg och då-tidens politiker investerade i en sluss som har klarat sig mer än 70 år. Nu är det dags at ta nästa steg. Att minska vägtransporterna är centralt ur klimatsynpunkt. Såväl sjöfart som järnväg är att föredra framför lastbilstransporter.

Järnvägen kommer inte ensam, under överskådlig tid, att kunna stå för all transport i Mälarregionen. Med en begränsad sjöfart via Södertäljekanal riskerar tunga godstransporter på väg i stället bli det tranportslag som får svara för en ökad efterfrågan. En utebliven investering i slussen innebär en ökning av belastningen på E18 med 700 lastbilar per dygn.

En utbyggd sluss gör att transporterna kan fortsätta att bedrivas på det mest klimatsmarta sättet. Sjöfastsverket har tagit fram ett förslag på en ny sluss som både skulle trygga näringslivets behov under många år framåt samt även klara det behov av vattenavrinning som krävs så att inte Mälaren svämmar över Stockholm.

En utbyggd sluss klarar vattenavrinningen från Mälaren till Östersjön. I början av 2000-talet var det bara några få centimeter från att slussen i Stockholm hade blivit helt översvämmad. Klimat- och sårbarhetsutredningen visade att den snabbaste vägen för att undvika en översvämning i Stockholm är att omgående bygga ut slussen i Södertälje för att därmed göra det möjligt at släppa ut mer vatten genom slussen. Ett motsvarande projekt för att göra samma sak genom Stockholms sluss beräknas minst ta 15-20 år innan det kan realiseras.

Mälarsjötrafiken är en viktig del för att bibehålla tung industri i Mälardalen och Bergslagen. Mycket av det gods som transporteras har hög volym och utan billiga transporter äventyras framtida jobb och investeringar i regionen.

Låt slussen bli en del av regeringens framtidssatsning både för att trygga arbetstillfällen och klara miljön samt undvika framtida översvämningar i Stockholm.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons