Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Moderaterna: Stor risk för översvämning i den planerade gångtunneln

Ett förslag till fördjupad översiktsplan för stationsområdet är ute på samråd. Den styrande rödgröna minoriteten har tagit fram förslaget och Västeråsalliansen fick komma in mycket sent i processen och framföra sina synpunkter. Dessa fanns därför inte med i förslaget som gick ut på samråd.

Annons

Samrådshandlingarna har dock kompletterats med illustrationer som visar Västeråsalliansens förslag till ett nytt resecentrum. Den största skillnaden mellan förslagen är att vi inte vill ha ett nedsänkt torg fram till spåren från gång- och cykeltunnel under Södra Ringvägen. Ett nedsänkt torg som fortsätter i en lång tunnel under spåren fram till Kungsängsgatan och som gör det svårt för taxibilar och privatbilister att nå resecentrum. Att blanda resenärer, gående, cyklister och mopedister i en tunnel under stationsområdet anser vi är direkt olämpligt. Vi tror också att det blir en otrygg och otrevlig miljö nattetid och risken är stor att tunneln översvämmas vid häftiga regn.

Det nedsänkta torget och tunneln blir mycket dyra och svåra att bygga på grund av dåliga grundläggningsförhållanden, högt grundvatten och tågtrafiken. Bygget kommer att medföra störningar i tågtrafiken och olägenheter för resenärerna under lång tid. När nuvarande station uppfördes valdes ett väsentligt mindre tunnelalternativ bort på grund av för höga kostnader och tekniska svårigheter trots att Socialdemokraterna i valrörelsen lovat att det skulle bli en tunnel. Det är därför märkligt att Socialdemokraterna åter lanserar ett tunnelalternativ.

Vårt förslag är att bygga en stationsbyggnad, som sträcker sig över järnvägen och som ger enkel passage över järnvägen och bra angöring på båda sidor för gående, cyklister, bussar och bilar. Den nya stationsbyggnaden ska placeras så att nuvarande stationsbyggnad kan vara kvar och användas tills den nya tas i bruk. Det är viktigt. Vi vill inte utsätta resenärerna för störningar och provisorier under en flera år lång byggtid.

Vi vill bygga över en mindre del av spårområdet i direkt anslutning till den nya stationsbyggnaden så att det skapas ett utomhustorg över spåren. Ett tillgängligt torg som kan användas för passage över järnvägen när stationsbyggnaden är stängd och som kan rymma bland annat utomhusserveringar. Tänk att kunna sitta med en kopp kaffe och se Mälaren glittra i solskenet när man väntar på tåget!

När Socialdemokraterna skulle bygga nuvarande station, som invigdes 1997, fanns ett vinnande förslag från en arkitekttävling. Det var ett modernt resecentrum ritat av en välkänd engelsk arkitektfirma, men förkastades. I stället uppfördes en dålig kopia av den gamla stationen, som efter mindre än 20 år kommer att rivas och som under hela sin begränsade livslängd varit funktionsmässigt undermålig.

Spåren förskräcker.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons