Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Monica Stolpe-Nordin (c): Böcker bara för vissa?

Annons

Kulturdepartementet vill dra bort statens stöd för En bok för alla AB och ersätta detta med ett nytt statligt stöd för internationellt utbyte inom litteraturen. Det är beklagligt att departementet ställer dessa två saker mot varandra när både behövs. Vi behöver både läsfrämjande insatser och internationellt utbyte inom litteraturen.

En bok för alla ger ut kvalitetslitteratur till vuxna, barn och ungdomar till lågt pris och utgörs av böcker som förlagen inte har för avsikt att ge ut i pocket eller nytrycka. Urvalet görs utifrån både läsfrämjande och litteraturfrämjande aspekter med stöd av bland andra pedagoger, författare och bibliotekarier.

Trots en förändrad bokmarknad med lägre priser till följd av en större pocket utgivning och sänkt bokmoms finns det därför anledning att behålla stödet till En bok för alla sutgivning. Övriga bokförlags utgivning av pocketböcker gäller ett begränsat antal titlar av alla de böcker som ges ut årligen och urvalet bestäms i huvudsak av kommersiella bedömningar snarare än kvalitativa. Barn- och ungdomslitteraturen saknas i det närmaste helt i utbudet.

En bok för alla har en unik och bred förankring i föreningsliv och folkrörelser. Bolaget ägas av två studieförbund, en vänförening och ett förlag. Organisation och kontaktnät har visat sig fungera väl för uppdraget att dels ge ut kvalitetslitteratur till lågt pris och dels bedriva läsfrämjande verksamhet.

Idag finns ett nätverk av 3000 bokombud över hela landet och ett samarbete med bibliotek, skolor och den ideella sektorn. Ett samarbete som ger möten med breda samhällsgrupper i alla delar av vårt land. På arbetsplatser, bygdegårdar, i föreningslokaler eller barnavårdscentraler får människor som annars inte kommer i kontakt med litteraturen möjligheter att samtala om och köpa böcker.

En central del av En bok för allas uppdrag är läsfrämjandet. De mest framgångsrika läsfrämjande projekten har riktat sig till både barn och vuxna. "Läs för mej, pappa!" är ett sådant projekt som genomförs på bred bas i samarbete med de fackliga organisationerna. Sedan starten har projektet nått 1200 pappor runt om i landet för att inspirera dem att läsa för sina barn. "

Med språket framför sig" är ett annat exempel där föräldrar får information om hur viktiga dem är för sina barns språkutveckling och inspiration att börja läsa. Detta projekt drivs i samarbete med barnavårdscentralerna och inte minst i Västerås har dessa projekt varit lyckosamma.

Läsfrämjande verksamhet kräver ett uthålligt och långsiktigt arbete. Det samarbete En bok för alla byggt upp med folkrörelser, studieförbund och andra aktörer ger goda förutsättningar för det. Promemorian skissar på möjligheten att så småningom ge det nya litteraturcentrum, som ska arbete med att fördela stöd till översättningar och internationellt utbyte, ett uppdrag att arbete med läsfrämjande uppgifter. Det är svårt att se hur ett litteraturcentrum skulle kunna bedriva ett sådant arbete med den bredd och kontinuitet som jag anser är nödvändigt för ett framgångsrikt arbete.

En bok för alla uppbär i dag tio miljoner kronor i statsanslag. Detta är för staten ett ytterst blygsamt anslag för att stimulera läsfrämjandet genom bland annat föreningsliv och folkrörelser.

Det är anmärkningsvärt att lägga ett sådant förslag samtidigt som staten uttalar en vilja att stärka de läsfrämjande insatserna. Låt oss vara med och utveckla litteraturens roll för människor och demokratin istället En bok för alla behövs som en aktör.

Monica Stolpe-Nordin

Vice förbundsordförande Studieförbundet vuxenskolan

Ledamot i kultur-, idrotts- och fritidsnämnden i Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons