Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

MP: Det ska vara enkelt att cykla

Annons
Sänk hastigheten för bilar i tätorter

Miljöpartiet vill att fler ska ta hojen till jobbet eller till affärenFoto: VLT:s arkiv

26 maj var det Cykelns dag i Västerås. Dagen bör firas med politiska löften om god infrastruktur, enklare regler och trafiksäkerhet för alla. Det är också precis det Miljöpartiet går till val på.

Cykling är praktiskt, det bästa transportsättet för din hälsa, din plånbok, vår gemensamma miljö och planeten i stort. Men för att fler ska välja cykeln i stället för bilen krävs det att cykling blir mer bekvämt, enkelt och attraktivt. Under mandatperioden har Miljöpartiet gjort tydliga avtryck för cyklisterna.

Cykling är praktiskt, det bästa transportsättet för din hälsa, din plånbok, vår gemensamma miljö och planeten i stort

I riksdag och regering har vi säkrat statlig medfinansiering till infrastruktur och satt upp mål för mer gång, cykel och kollektivtrafik i strategin för levande städer. Regeringen sätter som mål att 25 procent av alla persontransporter per personkilometer ska ske med gång-, cykel- och kollektivtrafik år 2025.

I regioner och kommuner har vi dagligen jobbat för att cykeln ska prioriteras i gatumiljö och i den långsiktiga planeringen. I Västmanland prioriteras utbyggnaden av cykelnätet och Regionen planerar en rad nya gång- och cykelvägar mellan länets kommuner. I Västerås har MP tillsammans med S, C och KD bland annat satsat på att bygga bort felande länkar för att få ett sammanhängande cykelnät. Västerås använder nu också en sopsaltningsmetod för att göra gång- och cykelvägar säkrare, vilket lett till färre olyckor.

Men vi vill göra mer. Alla ska ha möjlighet att välja cykeln. Därför går vi gröna till val på en offensiv cykelagenda. För mer cykling i Västerås och Sverige behövs ny politik inom fyra områden.

1. Bättre cykelinfrastruktur. Staten ska ta en större del av ansvaret att bygga ihop regioner med cykelbanor och i större utsträckning vara med och finansiera banor runt om i landet. Samtidigt behöver det bli lättare för kommuner och regioner att få tillgång till den mark som behövs för att bygga infrastrukturen.

2. Se över förlegade trafikregler. Många av de regler som nu gäller skapades under den del av 1900-talet när bilen var tänkt att vara norm i alla sammanhang. Den verkligheten lever vi inte längre i. Därför vill vi se över en rad regler som idag bara försvårar cykling så att de istället gör det enklare att cykla.

3. Ökad trafiksäkerhet. Det handlar bland annat om att sänkta hastigheter för bilar inne i tätorter. Medveten vårdslöshet i trafiken måste stoppas och polisen måste få bättre förutsättningar att bötfälla de som bryter mot reglerna.

Medveten vårdslöshet i trafiken måste stoppas och polisen måste få bättre förutsättningar att bötfälla de som bryter mot reglerna.

4. I Västerås vill Miljöpartiet till kommande mandatperiod utöka underhållet och höja standarden på huvudcykelstråken. Det för att göra stråken säkrare och anpassa dem till högre hastigheter, med tanke på bredd, trafikseparering, och med cykelöverfarter eller planskilda lösningar.

Ta hojen till jobbet eller affären, om du har möjlighet. Det är billigt och du mår bra av det. För kortare sträckor är det helt enkelt ett oslagbart transportmedel. Miljöpartiet lovar att varje dag jobba vidare för att du ska få så goda förutsättningar som möjligt för att välja cykeln.

Lorentz Tovatt (MP)

riksdagsledamot och ersättare i trafikutskottet

Agneta Luttropp (MP)

toppkandidat till riksdagen för Västmanland

Andreas Porswald (MP)

regionråd, Västmanland

Anna Thunell (MP)

kommunalråd, Västerås

Mikael Vilbaste (MP)

ordförande MP Västmanland och Västerås Cykelråd

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons